• Sök
Bild på fortbildningskursens deltagare i grupparbete.
Fortbildningskursens deltagare i grupparbete.

Ny fortbildning för lärare på Allmän kurs har startat

Den nya fortbildningskursen Allmän kurs i utveckling startade vid början av november, med 33 erfarna och engagerade kursdeltagare. Intresset har varit mycket stort och de deltagande lärarna representerar 19 olika folkhögskolor.
Uppdaterad: 21 september 2018

Den nya fortbildningskursen för lärare på Allmän kurs på folkhögskola - Allmän kurs i utveckling - har nu startat. Första träffen ägde rum på Tollare folkhögskola den 8-10 november. Antalet sökande har varit stort vilket resulterat i en deltagargrupp med erfarna och drivna allmänkurslärare. 

De 33 deltagande lärarna representerar 19 olika folkhögskolor i Sverige. Eftersom kursen är tänkt att bidra till fortsatt utvecklingsarbete på den egna folkhögskolan är det välkommet med flera lärare från en och samma skola.

Folkbildning, bildning och utbildning

Första träffens fokus var folkbildning, bildning och utbildning. Deltagarna fick möta föreläsare som själva är verksamma inom folkbildningen såväl som forskare utifrån. Gruppen tog del av aktuella rön om folkhögskolans särställning i bildningslandskapet, didaktiska verktyg samt lärande i relation till bedömning och omdömessättning.

Det kollektiva lärandet är viktigt i fortbildningskursen och genom samtal och diskussioner fick deltagarna sätta föreläsningar, litteratur och teori i relation till egen erfarenhet och praktik. 

Stort driv, intresse och engagemang

Kursdagarna var långa och intensiva men kursdeltagarna visade stort driv, intresse och engagemang.

En bra bas att starta upp utbildningen. Även om flera av deltagarna här har jobbat länge och kan sitt jobb, verkar det finnas hur mycket som helst att diskutera kring kärnan i folkhögskolan, menar en av deltagarna.

En annan deltagare uttrycker att ”Alla goda samtal, diskussionerna i grupperna, en djupare känsla av tillhörighet i folkbildningsvärlden och tydligare utmejslad identitet som folkhögskollärare” varit ett resultat av kursen så här långt.

Nästa träff sker i början av februari. Då med fokus på dagens deltagargrupper, funktionsvariationer och intersektionalitet inom folkhögskolan.

Fortbildningens 33 deltagare från 19 folkhögskolor samt föreläsare och processledare.
Fortbildningens 33 deltagare samt föreläsare och processledare.

Fakta om fortbildningen

Fortbildningskursen Allmän kurs i utveckling är en ny fortbildningsinsats som anordnas av Folkhögskolornas serviceorganisation i samarbete med Örebro universitet. Kursen är en uppdragsutbildning som omfattas av 7,5 högskolepoäng.

Kursexaminator; Sam Paldanius, Universitetslektor, Örebro Universitet
Processledare; Ambika Hansell Ek och Johanna Winbladh, Folkhögskolornas serviceorganisation
Omfattning; 7,5 högskolepoäng, tre träffar om tre dagar.
Nästa träff: februari 2018, tema deltagargrupper, funktionsvariationer och intersektionalitet
Nästa kursomgång: ansökan under våren 2018

Mer information

För mer information kontakta:
Johanna Winbladh, 08-17 03 84, johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se 
Ambika Hansell Ek, 08-17 03 83, ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se.