• Sök
Anna Seltman och Karin Jacobson, initiativtagare till klimatnätverket.
Anna Seltman och Karin Jacobson, initiativtagare till klimatnätverket.

Nio folkhögskolor startar klimatnätverk

Den globala klimatkrisen blir en allt viktigare fråga. För att öka kunskapen och engagemanget för klimatfrågan har Stadsmissionens folkhögskola tagit initiativ till att nio folkhögskolor i Stockholm nu gått ihop i ett gemensamt klimatnätverk.
Uppdaterad: 9 september 2019

Den 12-13 september har skolan bjudit in andra folkhögskolor till gemensamma klimatdagar, där mer än 500 folkhögskoledeltagare kommer att mötas.

Det nystartade Klimatnätverkets syfte är att inspirera varandra till ökad undervisning, fokus och aktivitet kring klimatfrågan genom erfarenhets- och kunskapsutbyte och gemenskap. Anna Seltman och Karin Jacobson, lärare på Stadsmissionens folkhögskola är initiativtagare till nätverket.

– Klimatfrågan är en jätteviktig del av folkbildningen och det finns ett stort behov av att mötas kring det, säger Anna Seltman.

– Vi ville dra igång ett samtal om klimatet och hur man förhåller sig till klimatkrisen. Vi vill att klimatfrågan ska vara levande i allt vi gör, säger Karin Jacobson.

Gemensamma klimatdagar

Den 12-13 september anordnar de två gemensamma klimatdagar för att öka kunskapsnivån och engagemanget för klimatfrågan bland deltagare och personal. Alla deltagande skolor samlas på två stora evenemang i Åsö gymnasium och ABF-huset. Flera skolor anordnar också workshops och samtal på sina egna skolor under dagarna.

– Den 12 september kommer skolorna att lyssna på en föreläsning av Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi. Den 13 september hålls en debatt av Researchers Desk, ett nystartat utbildningsprojekt där unga skolstrejkare från Fridays for Future samtalar med metrologer och psykologer om engagemang och vägar framåt.

Stadsmissionens folkhögskola kommer att ägna hela dessa dagar åt klimatfrågan och ha ett späckat workshopsprogram om bland annat klimatpsykologi, hållbar konsumtion, biologisk mångfald och klimataktivism.

– Vi kombinerar det större med det mindre så att alla får plats, säger Anna Seltman.

Skapa möjlighet att göra medvetna val i klimatfrågan

Klimatdagarna blir ett sätt att lyfta klimatdiskussionen utanför klassrummet. Arrangörerna hoppas att deltagarna ska kunna få kunskap att själva ta ställning i klimatfrågan och kunna göra medvetna val.

– Med ökad kunskap går det också att relatera till det som skrivs i media eller sociala medier. Här får de möjlighet att inte bara höra saker från oss lärare utan också från forskare och meteorologer, säger Anna Seltman.

– På torsdagen arbetar vi med fakta. På fredagen diskuterar vi vägar framåt, olika former av engagemang och hur vi kan agera tillsammans. Vi vill att deltagarna ska känna hopp och att de kan göra något efter de här dagarna! Genom att de får träffa många andra från andra skolor hoppas vi också att de känner att de är del av något större, och att de har makt och möjlighet att förändra.

– Det som började som en planering av två klimatdagar på Stadsmissionens folkhögskola har nu resulterat i att över 500 folkhögskoledeltagare kommer att träffas och lära sig om klimatfrågor under två dagar. Det blir ett unikt tillfälle för deltagarna att utbyta idéer kring både klimatfrågan och folkhögskolestudier, säger Karin Jacobson.

Nätverket framåt

– Vi hoppas att det ger ringar på vattnet, säger Karin Jacobson. Vi tänker inte sluta här utan kommer fortsätta driva frågorna. Vi startar upp ett klimatsamtal som blir kontinuerligt. I nätverket kommer vi att jobba kring fler gemensamma aktiviteter under 2020.

Medverkande är i dagsläget Stadsmissionens folkhögskola, Runö Folkhögskola, Långholmens folkhögskola, Röda korsets folkhögskola, Alma folkhögskola, Fryshusets folkhögskola, Skeppsholmens folkhögskola, Paiedeia Folkhögskola och Scouternas folkhögskola, men fler tillkommer hela tiden.