• Sök
Genomgång i keramikverkstan. Foto: Roger Sjunner

Möten över generationer och livslångt lärande

Ett socialt sammanhang och en chans till livslångt lärande. Det erbjuder kursen Akademi 55+ på Munka folkhögskola.
Uppdaterad: 25 januari 2019

– Vi utmanar det gamla uttrycket att man inte kan lära gamla hundar att sitta, säger Roger Sjunner, biträdande rektor och tidigare kursansvarig. 

Det finns flera syften med kursen: dels vill skolan erbjuda seniora personer ett socialt sammanhang, dels vill man visa på att kunskapsresan inte behöver vara slut för att man gått i pension.

Möten över generationer

Kursen har också främjat ett annat värde, som Roger Sjunner gärna vill lyfta fram. Precis som på de flesta folkhögskolor består majoriteten av deltagarna på Munka folkhögskola av unga personer. 

– Men vi vill skapa möten över generationerna. Vårt samhälle har för få arenor där vi möts över generationerna. Det vill vi motverka.

Deltagarna på kursen Akademi 55+ har därför en del lektioner tillsammans med de övriga klasserna. Men mötena sker också i andra former. Munka folkhögskola har en populär utbildning till hälsocoach med inriktning på hur man lever ett hälsosamt och hållbart liv. Många som kommer upp i åren drar på sig en del krämpor, och deltagarna på Akademi 55+ har därför haft ett stort utbyte av de tips och råd som deltagarna på hälsocoachutbildningen kunnat ge.

Ingen betygsätts

De flesta av deltagarna är mellan 65 och 75 år och har gått i pension. Själva utbildningen är bred. Den innefattar allt från samhällsorienterande ämnen till estetisk verksamhet och naturkunskap. Ingen betygsätts och det finns ett stort fokus på samtal och diskussioner, snarare än renodlade föreläsningar. Detta är i linje med folkbildningens ideal, och det passar kanske särskilt bra för de äldre deltagarna:

– De har ju levt ett långt liv och har mycket erfarenhet att dela med sig av.

Läs mer om kursen Akademi 55+ här.