• Sök
Simhallen på Furuboda folkhögskola. Foto: Hans Skäremo

Miljonstöd till projekt på Furuboda folkhögskola

Ökad rörelseförmåga hos personer med funktionsvariationer – i vattnet och på land. Det är målet med ett nytt projekt på Furuboda folkhögskola.
Uppdaterad: 11 februari 2019

Projektet har nyligen fått nästan 5,2 miljoner kronor i stöd från Arvsfonden. Det är ett samarbete mellan Furuboda folkhögskola, simklubben Poseidon och Swedish Center for Aquatic Research.

Vatten som terapeutiskt verktyg

Tillsammans ska man utveckla, använda och sprida det som kallas för Nelms metod, en metod där vatten används som terapeutiskt verktyg för att öka rörelseförmåga och sensorisk medvetenhet i vattnet för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Målet är att effekten ska uppnås även på land. 

Hans Skäremo är biträdande rektor på Furuboda Yngsjö. Han betonar den pedagogiska aspekten av fördröjningen som finns i vatten, i varje rörelse – jämfört med i luften.

– Med bara en liten rörelse kan du styra din kropp i vattnet på ett helt annat sätt än på land. Andningen blir ett viktigt verktyg för att hitta sätt att kunna vila och slappna av. Det handlar om att skapa en medvetenhet och att lära känna sig själv i vattnet, för att sen också ha användning för det på land.

Handikappanpassad verksamhet på folkhögskolan

Furuboda folkhögskola är en av få folkhögskolor som till stor del är handikappanpassad.

– Många av våra kurser är helt anpassade för personer med funktionsnedsättning. Vi har också en simhall som är helt handikappanpassad, berättar Hans Skäremo. 

Det är i den simhallen man kommer att utveckla och testa Nelms metod. Tanken är att fler aktörer sedan ska utbildas och att arbetssättet ska spridas. Redan nu har man inlett samarbeten med flera organisationer som ska få utbildning i metoden för att senare också kunna erbjuda träning för målgrupperna.

Läs mer på Furuboda folkhögskolas webbplats.