• Sök
Susanna Alexius
Ekonomie doktor Susanna Alexius var huvudtalare på konferensen.

Medryckande första kvalitetskonferens

Bred involvering och omätbara kvalitéer i fokus på folkhögskolornas kvalitetskonferens på Hagabergs folkhögskola. Drygt 40 folkhögskolerepresentanter inspirerades av ekonomie doktor Susanna Alexius, utbytte erfarenheter och fördjupade sig i upplägget i det folkhögskolegemensamma kvalitetsutvecklingsarbetet.
Uppdaterad: 21 september 2018

Susanna Alexius, ekonomie doktor och forskare vid Stockholms universitet, har varit med som inspiratör för gruppen som utformat folkhögskolornas gemensamma kvalitetsarbete. Under Folkhögskolornas serviceorganisations (FSO) kvalitetskonferens 2017 på Hagabergs folkhögskola i Södertälje i början av december är hon huvudtalare.

De drygt 40 deltagarna under dagen är från folkhögskolor som vill fördjupa sig i kvalitetsutvecklingsarbete. Efter en inspirerande förmiddagsföreläsning med Susanna Alexius utifrån frågeställningen ”Hur kombinerar vi det bästa från folkbildningsidealen med kontrollsamhällets styrformer?” finns det tid för mig att ställa frågor till föreläsaren när deltagarna går på lunchrast.

Vad kännetecknar ett framgångsrikt kvalitetsutvecklingsarbete?
- Det är väldigt viktigt med bred involvering och på så sätt låta olika delar av verksamheten få vara med och reflektera över vad kvalitet och kvalitetsarbete är för något.
- Det handlar om att fånga olika perspektiv och skapa nyfikenhet och inte låta arbetet bara ligga på ledningsnivå, säger Susanna Alexius.

Hon menar att en enkel utvecklingsinsats är att göra studiebesök på en annan skola och utbyta erfarenheter om kvalitetsarbete. Det viktiga är att ett brett spektrum av olika grupper från skolan är med; studerande, kökspersonal, vaktmästeri och pedagoger.

”Fyra hörnstenar för bildning”

Det gemensamt framtagna materialet ”Fyra hörnstenar för bildning” och även metoden med processdag som FSO erbjuder till alla skolor bygger på ett positivt förhållningssätt gällande kvalitetsutveckling. Detta är något som Susanna Alexius också lyfter fram.
- Det är såklart viktigt att förbättra det som inte fungerar, men det som redan fungerar bra måste också värderas och det gäller att fånga de kvalitéer man är stolt över, säger hon.

Utmärker sig folkhögskolan på något särskilt sätt kopplat till kvalitetsutveckling?
- Jag tycker att folkhögskolorna på många sätt lyckats värna och behålla det vi kallar de mjuka värdena.
- De omätbara kvalitéerna låter sig inte fångas så lätt i en årsredovisning. Men här kan folkhögskolorna vara med och bidra till nya sätt att tänka om hur dessa kvalitéer kan gestaltas, säger Susanna Alexius.

"Vi har fått lyssna till en jättehärlig föreläsning"

Pernilla Högberg från Åredalens folkhögskola och Åsa Vilhelmsson från Bäckedals folkhögskola är två av kvalitetskonferensens deltagare.
- Jag tycker att vi har fått lyssna till en jättehärlig föreläsning. Den var medryckande och lyfte angelägna frågor, säger Åsa Vilhelmsson.

Pernilla Högberg från Åredalens folkhögskola och Åsa Vilhelmsson från Bäckedals folkhögskola
Pernilla Högberg från Åredalens folkhögskola och Åsa Vilhelmsson från Bäckedals folkhögskola.

De båda deltagarna, som också är utbildade processledare i folkhögskolornas gemensamma kvalitetssatsning, pratar vidare om mätbarhetens dilemman. Eller snarare hur man får fatt på kvalité som inte är mätbar.
- Vi skickar in rapporter om hur vi har höjt utbildningsnivån. Det kan ju då kännas som ett misslyckande om vi har flera deltagare som inte når upp till grundläggande behörighet.
- Men det som inte syns i rapporten är att dessa människor har fått massor av empowerment, är mer redo för livet och faktiskt börjat våga tro på att de kan studera överhuvudtaget, säger Pernilla Högberg.

Åsa Vilhelmsson menar att det finns risker om kvalitetsarbetet drabbas av en uppdragsglidning.
- Det kan det bli för mycket fokus på det mätbara och hur en skola lever upp till detta på bekostnad av de omätbara värdena, säger hon.

Gemensamt folkhögskolegrepp kring kvalitetsarbetet

Både Åsa Vilhelmsson och Pernilla Högberg betonar, precis som Susanna Alexius, vikten av att hela organisationen är med i arbetet med kvalitet. De är också positiva till att det dessutom nu finns ett samlat och gemensamt folkhögskolegrepp kring kvalitetsarbetet, om än så pass flexibelt att det kan anpassas till varje skolas förutsättningar.
- Vi får på så sätt gemensamma metoder och ett gemensamt språk för det här arbetet som bygger på de framtagna hörnstenarna. Det gör att vi lättare kan kommunicera och stärka varandra i arbetet, säger Pernilla Högberg.

Johanna Winbladh och Lars-Göran Karlsson som arbetar med kvalitetsutveckling på FSO summerar dagen som lyckad och inspirerande.
- Tanken är att detta ska vara en årligt återkommande konferens, säger Lars-Göran Karlsson.