• Sök
Logotyp för #ViMåstePrata
#ViMåstePrata - ett initiativ till demokratins försvar

#ViMåstePrata - lansering av ett initiativ till demokratins försvar

Välkommen på internlansering av ett initiativ till demokratins försvar: #ViMåstePrata. Du är en av pelarna i bygget. Tillsammans kan vi göra skillnad.
Uppdaterad: 21 september 2018

#ViMåstePrata är ett initiativ till demokratins försvar. För att bemöta de anti-demokratiska krafterna som just nu sprider sig i vårt land har ett hundratal opinionsbildare och kulturprofiler med Hédi Fried och Sverker Sörlin i spetsen slagit sig samman med hela folkbildningsrörelsen.

Datum: tisdag den 6 mars
Tid: kl 16:00 - 18:00
Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här.

Det handlar om allt från DN:s kulturchef Björn Wiman till författaren Po Tidholm, från politikern Nyamko Sabuni till näringslivsprofilen Daniel Sachs i kombination med kulturprofiler som Lena Endre och låtskrivarna Shy Martin & Shy Nodi.

Tillsammans och över hela landet kommer vi att samtala om utmaningar och visioner för vårt samhälle. Parallellt fördjupar vi dialogen på nätet och fortsätter samtalet om demokratin. Vi måste våga ta de svåra samtalen. Nu.

Om initiativet

Den samlade folkbildningen i form av folkhögskolornas intresseorganisationer RIO och OFI samt Studieförbunden i samverkan har gått med i en demokratisatsning initierad av Hédi Fried, Kristina Persson, Sverker Sörlin, Per Ödling och Elisabeth Åsbrink.

Utgångspunkten är att den demokrati som vi länge tagit nästan för given idag framstår som både sårbar och ifrågasatt. Vi kan se att klyftor och segregation växer på flera plan, ett kunskapsförakt som blir alltmer accepterat och en växande cynism som tar sig uttryck i en likgiltighet inför principen om människors lika värde.

Stimulera till samtal

Klyftorna mellan människor förstärks av filterbubblor och växande skillnader i bruk av både traditionella och sociala medier. För att skydda demokratin måste vi prata med varandra om demokrati och bildning, om gemenskap och alla de möjligheter som vi har i vårt land.

Ambitionen med satsningen är att stimulera till samtal om demokratin människor emellan över hela landet. Det sker bland annat genom att organisera möten mellan författare, forskare och föreläsare inom samhälls- och kulturliv med folkbildningssverige.

Föreläsarbank och antologi om demokrati

En föreläsarbank är under uppbyggnad med närmare 100 namnkunniga som kommer kunna medverka i folkhögskolornas kurser och lokala arrangemang. Ett stöd för bokning av föreläsare kommer inom kort finnas på plats via FSO.

En antologi om demokrati är under produktion och kommer finnas klar under april för användning i kurser och olika arrangemang. Redaktörer för antologin är Ola Larsmo, Sverker Sörlin och Elisabeth Åsbrink.