• Sök

Kurs om anpassad IT ökar samhällsdeltagande

På Mora folkhögskola har det pågått en satsning för att öka den digitala delaktigheten bland personer med måttlig utvecklingsstörning. Många av deltagarna skickar sitt första egna mejl på kursen.
Uppdaterad: 21 september 2018

– Det här är en grupp som efter gymnasiet har väldigt lite att välja på trots att de är motiverade och sugna på att lära sig mer, säger Kerstin Gatu, ansvarig på kursen Anpassad IT – vägen till digital delaktighet. 

Med datorn som verktyg lär sig deltagarna att dokumentera, kommunicera och hämta information. Eftersom många av deltagarna saknar möjlighet till att lära sig läsa och skriva, ställs speciella krav på metoder och material. Programmen som används är därför anpassade för att vara tillgängliga, med symboler, bilder och möjlighet att läsa in mejl.

När information och IT görs tillgängligt minskar den digitala klyftan och fler kan delta i samhällslivet. 

– Kursen ger den här målgruppen tillträde till den arena som 98 procent av oss andra använder dagligen, säger Kerstin Gatu.

Lektionerna har teman som hälsa, natur, kultur och samhälle. Med tillgänglig pedagogik förklaras svåra företeelser som ytspänning på ett begripligt och konkret sätt. Det skapar förutsägbarhet och trygghet, vilket är den bästa förutsättningen för lärande för deltagarna.

Uppgifterna kan vara att laga en middag med hjälp av bildrecept. Med tiden får deltagarna ökat självförtroende och vågar handla och laga mat själva.

– Jag tycker att det är en mänsklig rättighet att få reda på till exempel hur kroppen fungerar. Sådant andra förstår intuitivt behöver ofta personer med utvecklingsstörning få förklarat. Deras funktionsnedsättning medför en social sårbarhet, säger Kerstin Gatu.

Projektet har drivits av Riksförbundet FUB tillsammans med Mora folkhögskola, finansierat av Arvsfonden. Kursen är nu avslutad och det arbetas på att få till en fortsättning.