• Sök

Inbjudan till folkhögskolornas kvalitetskonferens på Hagabergs folkhögskola

Välkommen till folkhögskolornas kvalitetskonferens 2017. Konferensen riktar sig till personal på folkhögskola intresserad av att stärka och utveckla utbildningsformen folkhögskola genom ett aktivt kvalitetsarbete.
Uppdaterad: 21 september 2018

Konferensen ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan de folkhögskolor som genomfört en kvalitetsprocessdag enligt FSOs modell. För de skolor som ännu inte haft en sådan dag ges fördjupad information om processdagen för folkhögskolorna.

Även föreläsning med forskaren Susanna Alexius från Stockholms universitet, ekonomie doktor, som varit med som inspiratör för gruppen som utformat folkhögskolornas gemensamma kvalitetsarbete. Rubriken är "Kvalitetsarbete ur ett folkhögskoleperspektiv - Hur kombinerar vi det bästa från folkbildningsidealen med kontrollsamhällets styrformer?"

Tid: onsdag den 6 december kl 10-16, fika från kl 9.30 i matsalen
Plats: Hagabergs folkhögskola, Södertälje
Kostnad: 650 kr, inklusive för- och eftermiddagsfika samt lunch.
Anmälan: Senast den 17 november via webbformulär, klicka här.

Ladda ner inbjudan och program här (pdf).

Läs mer om folkhögskolornas kvalitetsarbete här.