• Sök

Inbjudan till folkhögskolornas digitaliseringskonferens 2018

Digitaliseringen påverkar oss alla och kunskap om digitalisering och praktiskt handlag med teknik är idag en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut. Folkhögskolornas digitaliseringskonferens 2018 riktar sig till lärare och skolledare inom folkhögskolan och ger möjlighet till fördjupad kunskap och nyttiga erfarenhetsutbyten.
Uppdaterad: 5 oktober 2018

Tid: torsdag den 29 november 2018 kl 10-16, lunch 12.00 i matsalen
Plats: Långholmens folkhögskola, Sundbyberg 
Kostnad: 400 kr, inklusive lunch och eftermiddagsfika.
Anmälan: Senast den 17 november via webbformulär, klicka här.

Två föreläsningar

(10.00-12.00)

1: Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället

En bred och lättillgänglig översikt av de möjligheter och utmaningar som den digitala tekniken för med sig. De positiva sidorna av teknikutvecklingen samsas med råd om hur vi, pedagoger såväl som deltagare, kan skydda oss mot oönskade effekter och värna om vår integritet.

Anders Thoresson är teknikjournalist, föreläsare och en av upphovsmännen till podcasten Digitalsamtal. Läs mer på http://anders.thoresson.se

2: Uppkopplad folkbildning - att lära i en digital värld

Skärmen; verktyg eller distraktion? På de flesta skolor skulle svaret på denna fråga vara både och. Nyttan av digitala verktyg kan inte ifrågasättas. Men vilka utmaningar behöver en uppkopplad och skärmifierad folkhögskola möta?

Joakim Sveland är utbildad folkhögskolelärare och arbetar på Birkagårdens folkhögskola. Han är en av grundarna till Informationspedagogerna och föreläser om hur vi påverkas av digitaliseringen. Läs mer på http://informationspedagogerna.se

Workshop

(13.00-16.00)

Under workshopen fördjupas frågor som väckts under föreläsningarna. Fokus ligger på hur vi som pedagoger och deltagare kan ta tillvara på digitaliseringens fördelar och samtidigt vara medvetna om dess konsekvenser. 

Kontakt

Vid frågor kring konferensen, kontakta Lars-Göran Karlsson, 08-17 03 89
lars-goran.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se.