• Sök
Förpackningsdesign på Fridhems folkhögskola. Foto: Alaya Vindelman

Grafisk design som verktyg för samhällsförändring

Kurser i grafisk design finns på ett flertal folkhögskolor runtom i landet. Men Fridhems folkhögskola blir först i Sverige med att erbjuda en folkhögskoleutbildning i grafisk design med inriktning mot positivt förändringsarbete.
Uppdaterad: 8 mars 2019

– Vi vill ha en löpande diskussion med våra elever om moraliska och etiska val – det handlar om vilken typ av samhällsutveckling man vill vara med och skapa som designer, säger Alaya Vindelman, som är en av två huvudlärare på den nya utbildningen.

Diskuterar rollen som grafisk designer

Utbildningen riktar sig till den som vill fördjupa sitt intresse för visuell kommunikation, konstnärligt skapande och kreativ konceptutveckling. Eleverna får ägna sig åt grafisk design på heltid i ett års tid och jobba brett med att utveckla både teknik och konstnärlighet i en kreativ miljö tillsammans med andra. Ett återkommande inslag i studierna är dessutom samtal om designens och designerns roll i samhället.

Vårt samhälle har aldrig varit så fullt av visuella budskap som nu, inte minst med digitaliseringen som går så snabbt. Du som designer kan göra både bra och dåliga saker med dina kunskaper. Det gör det extra viktigt att kritiskt granska och fatta medvetna beslut kring det man gör som grafisk designer, säger Alaya Vindelman.

Går hand i hand med folkhögskolans syften

Det är inte läraren som avgör vad som är ett bra samhälle, eller vad ett positivt förändringsarbete innebär. Lärarens roll blir i stället att öppna och leda diskussioner och få eleverna att själva fundera över vilken samhällsutveckling de vill se, och hur de kan påverka i sin roll som grafiska designers.

– Folkhögskolan känns som en självklar arena för den här utbildningen. Syftet med utbildningen går hand i hand med folkhögskolans syften, som bland annat handlar om att stärka demokratin, skapa samhällsengagemang och främja delaktighet i kulturlivet. Den här utbildningen gör verkligen precis det, på ett väldigt praktiskt och direkt sätt, säger Alaya Vindelman.

Utbildningen startar hösten 2019 och är öppen för anmälan nu. Här kan du läsa mer och ansöka direkt på Fridhems folkhögskolas webbplats.