• Sök

Fortbildningskurs för lärare som undervisar på allmän kurs

I höst startas en ny fortbildningskurs för lärare som undervisar på allmän kurs. Under kursen diskuteras bildning och lärande på en generell nivå, samtidigt som deltagarna får hjälp med att omsätta teorin i praktiken på sina egna folkhögskolor.
Uppdaterad: 21 september 2018

Fortbildningskursen är ett samarbete mellan Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och Örebro universitet. Medan Örebro universitet ser till att diskussionen om pedagogik och didaktik får en akademisk tyngd bryter FSO ner innehållet till vad det konkret innebär att arbeta som lärare på allmän kurs.

– Jag tycker att det här ska bli jättekul. Det är ju en kurs som jag själv skulle vilja gå om jag inte hade ordnat den, säger Johanna Winbladh, projektledare för kursen från FSO.

Under hösten ska deltagarna stärkas i sin egen profession, genom att diskutera bland annat folkhögskolans pedagogiska historia och identifiera framtida deltagargrupper på allmän kurs. Ett av kursmomenten är att diskutera och definiera vad begreppet bildning innebär.

– När det kommer grupper som bara har det här med intyg och meritering för ögonen måste vi också uppfylla det som är folkbildningsidealen och det vi menar med bildning. Därför behöver vi sätta fingret på vad vi menar med bildning, säger Johanna Winbladh.

En annan del av kursen blir att identifiera vilka utmaningar en lärare på allmän kurs kan möta. Johanna Winbladh, som själv har en bakgrund som lärare på allmän kurs, säger att lärarna möter deltagare med bristande språkkunskaper i svenska, diagnoser och koncentrationssvårigheter, eller social problematik som kan vara tuff ibland. Deltagarna på allmän kurs ska så fort som möjligt ta sig ut i arbetslivet eller till vidareutbildning, samtidigt som lärarna ska möta dem med ett ideal om att man ska lära för lärandets skull. Där kan det uppstå en konflikt. 

– Jag tycker själv att vi behöver ett metaspråk som gör att vi kan prata om det här. Jag hoppas att många tar chansen att gå den här kursen för det är en investering både för den enskilde läraren och hela folkhögskolan. Den handlar inte bara om vad vi gör i dag utan tittar också framåt, säger Johanna Winbladh.

Den nya kursen går parallellt med det kvalitetsarbete som pågår ute i folkhögskolorna. Här kan du läsa mer om det kvalitetsarbetet.