• Sök

Företagare och folkhögskola i viktigt projekt för nyanlända

Tillsammans med lokala företagare har Åredalens folkhögskola tagit fram riktade kurser som ska hjälpa asylsökande till jobb och körkort, bland annat inom hotellbranschen och byggbranschen.
Uppdaterad: 21 september 2018

En av företagarna som är med i satsningen är Urban Widholm som driver ett hotell i trakten. Han är en av två lärare på en kurs där deltagarna får lära sig vanligt förekommande glosor inom hotellbranschen. Deltagarna får också lära sig om Sveriges arbetsmarknad.

Utöver de teoretiska lektionerna kommer deltagarna också att få ha praktik. När kursen är slut är tanken att de kommer att ha så pass bra kunskaper att de ska kunna få jobb och därmed försörja sig själva.

– Eftersom de flesta får tillfälliga uppehållstillstånd numer har de kortare tid på sig att etablera sig och då är det viktigt att de redan under asylprocessen får i gång svenskan och kan bilda nätverk, säger Ingemar Forss, rektor på Åresunds folkhögskola, till Länstidningen Östersund.

Andra kurser som bedrivs för asylsökande på folkhögskolan är svenska för körkortsteori och yrkessvenska med fokus på hållbart byggande av Attefallshus. Den senare kursen hålls tillsammans med byggföretaget Sunda Hus och Åre kommun. Även där ingår praktiska inslag, bland annat två veckors husbygge åt Sunda Hus.

Folkhögskolorna har en viktig funktion i regeringens politik för etablering av nyanlända. Utöver etableringskurserna som pågått på folkhögskolor sedan 2014 är folkhögskolorna en del i projektet Svenska från dag ett. Kurserna på Åresunds folkhögskola är en del i det projektet. Folkbildningsrådet har fördelat 25 miljoner till folkhögskolorna inom ramen för projektet. Syftet med satsningen är att de asylsökande tidigt ska få kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället för att påskynda en framtida etablering.