• Sök
Nyvalda styrelsen och mötessekreterare. Övre raden, från vänster: Tomas Aronsson, Anders A. Aronsson (mötessekreterare), Robert Uitto, Peter Carlsson, Gerhard Holmgren. Undre raden, från vänster: Peter Högberg, Stefan Attefall, Annamaria Hedlund, Thomas Nilsson.

Folkhögskolornas serviceorganisation blir en egen ideell förening

Bättre förutsättningar för service för landets alla folkhögskolor. Det är resultatet av onsdagens konstituerande årsmöte där Folkhögskolornas serviceorganisation officiellt blev en egen ideell förening.
Uppdaterad: 9 oktober 2019

Onsdag 9 oktober samlades representanter från intresseorganisationerna och kanslipersonal i Sveriges folkhögskolors lokaler i Stockholm. De 17 röstberättigade ombuden; 12 från RIO, 3 från OFI och 2 från Fhf, sa enhälligt ja till förslaget om att bilda den nya föreningen.

- Den unika kompetens som vi bygger upp tillsammans ska vårdas, det står i FSO:s nya stadgar, säger Gerhard Holmgren, generalsekreterare för RIO. 

Namnet Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, etablerades redan 2014. Sedan dess har anställd personal på kansliet i Stockholm verkat för service, samordning och kommunikation för folkhögskolorna runt om i landet.

Skapar bättre förutsättningar

FSO blir nu en juridisk person med eget organisationsnummer, till skillnad från tidigare när organisationen gått under RIO:s organisationsnummer. 

- Det kan jämföras med ett samboförhållande. År 2014 var det som att de offentliga folkhögskolorna flyttade ihop med RIO på RIO:s adress. Nu tar vi steget vidare rent juridiskt, som att "ingå äktenskap", säger Stefan Attefall, ordförande för RIO.

Förutom de juridiska aspekterna är syftet också att skapa bättre förutsättningar för service till folkhögskolorna i framtiden.

- Det blir bättre struktur för att stödja folkhögskolorna och framtida behov. Det är alltid i centrum, säger Stefan Attefall, som även valdes till att bli ordförande för FSO under styrelsemötet efter årsmötet. 

Nya styrelsen

Till övriga styrelseledamöter valdes Tomas Aronsson, Annamaria Hedlund och Gerhard Holmgren från RIO, Peter Carlsson och Thomas Nilsson från OFI samt Peter Högberg och Robert Uitto från Fhf. 

Stefan Attefall från RIO håller i ordförandeklubban i FSO:s styrelse fram till nästa årsmöte. Ordförandeskapet ska framöver alternera mellan intresseorganisationerna.