• Sök

Folkhögskolornas betydelse för arbetarrörelsen och demokratin

Hur skulle konsekvenserna av en begränsad folkbildning se ut? Den frågan ställs i en ny rapport från Arena idé och Föreningen arbetarrörelsens folkhögskolor, där före detta folkhögskoleelever delar med sig av sina berättelser.
Uppdaterad: 28 juni 2019

– Rapporten har ett tydligt deltagarperspektiv, som visar hur folkhögskolans elever vuxit och lärt sig. Det är viktigt att ta del av sådana berättelser för att inte fastna för mycket i systemperspektivet. Här handlar det istället om den enskildes resa till engagerad samhällsmedborgare, och folkhögskolans roll i den utvecklingen, säger Peter Högberg som är styrelseordförande för Folkhögskoleföreningen inom SKL (Fhf).

Den fria folkbildningen möter samhällets utmaningar

Rapporten fokuserar på arbetarrörelsens folkhögskolor, men är relevant även ur ett bredare folkbildningsperspektiv. Den senaste tiden har man kunnat se tendenser till en stramare styrning av folkhögskolorna, som riskerar att begränsa folkhögskolornas frihet. En sådan begränsning skulle drabba såväl rörelsefolkhögskolor som offentligägda folkhögskolor.

– Folkbildningen är ju fri och det är otroligt viktigt att den fortsätter vara fri. Det är tack vare friheten som vi på folkhögskolorna kan möta de problem och utmaningar som samhället står inför. Begränsar man folkhögskolornas frihet så begränsar man folkbildningens möjligheter att anta samhällets utmaningar, säger Peter Högberg. 

Folkhögskolan överbryggar ”vi och dom”

Peter Högberg framhåller vikten av att folkbildningen ägnar sig åt just folkbildning, och ges möjlighet att göra det. En del i det är att bevara folkhögskolornas breda utbud med både allmän och särskild kurs, som gör att deltagare med olika bakgrund söker sig dit och möts.

– Det är på folkhögskolan du möter alla grupper och får förståelse för alla grupper. Det ger dig förutsättningar att bli en aktiv samhällsmedborgare. På så sätt kan vi överbrygga ”vi och dom” – istället kan vi bli både vi och dom. Våra olika erfarenheter kan bli en styrka och inte ett hot.

Här kan du läsa rapporten om folkhögskolornas betydelse för arbetarrörelsen och demokratin.