• Sök
Kulturminister Alice Bah Kuhnke under en intervju på Folk och Kultur i Eskilstuna.
Kulturminister Alice Bah Kuhnke på Folk och Kultur i Eskilstuna.

Folkhögskolorna på nya kulturkonventet Folk och Kultur

Just nu pågår det nya kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna. Givetvis är folkhögskolan representerad på flera olika sätt. Bland annat med popup-folkhögskola, utställningar, på seminarier och i montrar.
Uppdaterad: 21 september 2018

Folk och Kultur är en nyskapad arena för det breda kultursamtalet i olika former, inom alla politikområden. Tanken är att det ska vara en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna - med en scen för konstnärliga upplevelser.

Folk och Kultur har också som syfte att sätta kulturpolitiken på agendan, inte minst ett valår som detta.

Sveriges folkhögskolor finns på plats med en egen monter för att prata folkhögskola med besökare och beslutsfattare på alla nivåer. Bland det matiga programmet, med över 200 programpunkter, tar också folkhögskolan plats på olika sätt.

Folkhögskolor på plats

Vårdinge by folkhögskola kommer sätta upp en popup-folkhögskola, Eskilstuna folkhögskola bidrar med utställningar och seminarier, Folkbildningsrådet släpper en rapport om folkbildningen i den regionala kulturpolitiken och Sveriges folkhögskolor finns på utställartorget och informerar om landets alla folkhögskolor.

Johanna Gilljam, kommunikatör på Eskilstuna folkhögskola, berättar mer om skolans satsning under eventet:

- Vi kommer att hålla fyra workshops på temat ”Vi har en dröm”, där vi bland annat arbetar med projicering, ljud och affischkonst. Vi bjuder även in till vernissage av utställningen ”Mönster” i skolans stora galleri, med verk skapade av deltagare från kursen Recycle Design - återbruk. Förutom detta hittar ni oss givetvis även på utställartorget i Stiga sports arena.

Livelektioner i broderi, lera och trä

- Vårdinge by folkhögskola kommer att delta i kultursamtalet på Folk och Kultur genom att genomföra livelektioner i broderi och lera och trä, där åskådarna kan interagera och delta, säger Annika Sundin från Vårdinge by folkhögskola om satsningen med popup-folkhögskola.

Vårdinge by folkhögskola vill också lyfta kulturfrågorna inför valet. De menar att kultur är sättet på hur ett samhälle reflekterar över sig självt och de ser kulturen som viktiga byggstenar i det gemensamma och demokratiska samhällsbyggandet.
- Det kulturella uttrycket hör till människors grundläggande egenskaper. Eftersom folkhögskolor i alla år haft estetiska och kulturella utbildningar så bär folkhögskolan ett särskilt ansvar att driva dessa frågor och vi vill axla det ansvaret här i Eskilstuna. Folk och kultur vill synliggöra kulturens roll i samhällsutvecklingen och främja kulturliv i hela landet. Genom att vår folkhögskolas deltagare är med i eventet så bär de samtalet vidare in i framtiden, säger Annika Sundin från Vårdinge by folkhögskola.

Johanna Gilljam på Eskilstuna folkhögskola fyller i:

- Det är viktigt för oss att vara på Folk och Kultur för att vi på vår skola dagligen arbetar med kultur i olika former och för att folkhögskolan är viktig för kulturutövare, både professionella och de som vill prova på något nytt eller förverkliga en dröm. Eftersom att det även är en del av vårt uppdrag att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet är Folk och Kultur en självklar plats för folkhögskolan.

Åsa Kratz är en av initiativtagarna

En av initiativtagarna bakom Folk och Kultur är Åsa Kratz, som bland annat är ordförande för Länsteatrarna i Sverige men också ordförande för Folkhögskoleföreningen inom SKL.

Så här går det att läsa på Folk och Kulturs hemsida om hur idén till eventet kom till:
"När vi träffades en dag i början av 2016 samtidigt som Folk och Försvar pågick i Sälen utbrister Åsa Kratz, ordförande i Länsteatrarna i Sverige, ’Det borde finnas ett Folk och Kultur’ - vi andra tystnar i 5 sekunder och säger sedan; JA, vi skapar ett Folk och Kultur.”

Läs mer och programmet i helhet på Folk och Kulturs webbplats »