• Sök

Folkhögskolorna och folkbildningen är viktiga för den regionala kompetensförsörjningen

Folkbildningen har unika värden och har en viktig roll att spela i den regionala kompetensförsörjningen, det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet, skriven av Thomas Östlund.
Uppdaterad: 29 april 2019

Folkhögskolorna och folkbildningen har en viktig roll att spela i den regionala kompetensförsörjningen, det visar en ny rapport från Folkbildningsrådet. Folkbildningen samlar människor i hela landet och bidrar till att Sverige håller ihop.

I 14 av 21 regioner finns folkbildningen representerad i kompetensråd eller motsvarande organ.

Rapporten Folkbildning och regional kompetensförsörjning visar att folkbildningens medverkan i det regionala arbetet med kompetensförsörjning upplevs i huvudsak positivt. Samtidigt finns en bild av att folkbildningen skulle kunna vara än mer delaktig i arbetet med kompetensförsörjning.

– Det finns en stor potential i att folkbildningen deltar i arbetet med regional utveckling och kompetensförsörjning, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare. För folkbildningen handlar det nu om att prioritera frågan och gemensamt föra fram sin verksamhet i kontakter med landets regioner.

Ladda ner rapporten Folkbildning och regional kompetensförsörjning här.