• Sök

Folkhögskolorna lyfter målen för en globalt hållbar framtid

Torsdagen förra veckan gick flera av Sveriges folkhögskolor ihop i kampanjen Glokalt dagsverke. På olika sätt uppmärksammade de FN:s globala mål om utbildning och jämställdhet genom att samla in pengar till kvinnliga fotbollsledare i Tanzania. Men arbetet mot en globalt hållbar utveckling har bara börjat.
Uppdaterad: 21 september 2018

Det vi gör lokalt påverkar globalt. Det visade Sveriges folkhögskolor i kampanjen Glokalt dagsverke förra veckan. Med aktiviteter som innehöll allt mellan loppmarknader och stafetter uppmärksammade de arbetet för globalt hållbar utveckling. Samtidigt samlade de på olika sätt in pengar till ett folkhögskoleprojekt i Tanzania

Folkhögskolan i Angered dukade upp en buffé med mat från hela världen, som deltagarna hade gjort själva. Mora folkhögskola slog ihop kampanjen med sitt traditionella valborgsfirande, och fick in 27 000 kronor till fotbollsprojektet i Tanzania.

– Det känns jättebra. Men det är förstås inte bara de insamlade medlen som är viktiga utan också att folkhögskolorna har lyft de globala målen och sitt eget arbete kring global hållbarhet, säger Lina Remnert, ansvarig för Glokalt dagsverke.

Lina Remnert berättar att flera folkhögskolor har involverat de globala målen i sin undervisning. Många har byggt upp sin allmänna kursundervisning kring de globala målen, och flera skolor har haft eller kommer att ha hållbarhetsutbildningar för sin personal.

– På det sättet har det blivit så mycket större än bara en kampanj, säger Lina Remnert.

I maj presenterar Sveriges regering en handlingsplan för arbetet med de globala mål som antagits av FN, Agenda 2030.

Folkhögskolornas kampanj Glokalt dagsverke är ett exempel på vad folkhögskolan gör för det internationella arbetet. Förhoppningsvis är det här startskottet på en årlig tradition.

– Alla folkhögskolor är nöjda över att samlas kring det här målet. Vi ska förstås utvärdera pilotprojektet men som det ser ut nu kommer vi köra nästa år, säger Lina Remnert.