• Sök

Folkhögskolorna får mer pengar för insatser för asylsökande och nyanlända

Regeringen meddelar nu att satsningen Svenska från dag ett tillförs mer medel. Satsningen startades 2015 och fler än 120 000 personer har nåtts genom insatser av folkhögskolor och studieförbund sedan dess.
Uppdaterad: 1 september 2017

Syftet med satsningen är att erbjuda asylsökande och nyanlända en meningsfull sysselsättning och även påskynda etableringen för de som får uppehållstillstånd.

Enligt Folkbildningsrådets uppföljning har Svenska från dag ett bidragit till att deltagarna tidigt kommit igång med att lära sig svenska och påskyndat etableringen i det svenska samhället.

Svenska från dag ett tillförs nu 20 miljoner kronor för 2018. Det innebär att fler asylsökande kan nås och att satsningen kan spridas till fler kommuner där efterfrågan och behovet kvarstår.

Förslaget träder i kraft i början av januari 2018.

Läs regeringens pressmeddelande på regeringen.se.