• Sök

Folkhögskolorna erbjuds en processdag kring kvalitetsarbete

Ett 40-tal folkhögskolor har genomfört en processdag som ett steg i sitt kvalitetsarbete och sin skolutveckling. Till sin hjälp har de haft processledare från andra folkhögskolor. Helena och Ulf är två av processledarna.
Uppdaterad: 5 mars 2019


– Det är som en blandning av teori och praktik under den här dagen. Man får vara med om en workshop där man får bidra mycket själv, men också lyssna på andras tankar och idéer. Vid slutet av dagen formas en handlingsplan som skolans ledning får redogöra för, säger Helena Hammarström.

Helena Hammarström från Forsa folkhögskola och Ulf Järphag från Katrinebergs folkhögskola är två erfarna pedagoger med stort intresse för kvalitetsarbete. De har genomgått FSO:s utbildning för processledare, tillsammans med 13 andra lärare från folkhögskolor runt om i landet. Som utgångspunkt har man en arbetsmodell med fyra hörnstenar för bildning (pedagogik, bildningsmiljö, formalia och ledning).

Erfarenhet från folkhögskola

Att själv vara verksam inom folkhögskolan är en förutsättning för att processledarna ska kunna arbeta med en personalgrupp under en processdag.
– En styrka i det här upplägget är att vi själva är verksamma på folkhögskolor. Vi känner igen hur det är att vara anställd på en folkhögskola. Att ha den erfarenheten och kunna identifiera sig med det som tas upp är en styrka, säger Helena.

Varje dag blir unik

Inför våren 2019 har närmare 40 folkhögskolor genomfört en första processdag och erfarenheten från processledarna är god. Dagen kan fungera som en nystart på ett kvalitetsarbete eller som ett steg i en redan pågående process för att gemensamt stämma av om skolan är på rätt spår.
– Varje sådan här dag blir unik, utifrån den folkhögskolans verklighet och förutsättningar. Men det finns några saker som återkommer. Flera skolor har funderat över hur de kan involvera sina huvudmän och styrelser på ett bra sätt. Många efterfrågar att man tydliggör saker som kanske redan finns. Att förstärka sin skolas anda och idé är också återkommande, säger Ulf Järphag.

Alla är delaktiga

Att alla medarbetare är delaktiga i att stärka skolans idé och arbetssätt är en grund i folkhögskolans kvalitetsarbete och det stöd som FSO och processledarna erbjuder.
– På en folkhögskola är alla viktiga för helheten. Både för sina kollegor och för deltagarna. Där har vi ett ansvar att verkligen involvera varandra, säger Ulf Järphag.

Utgångspunkten för en processdag är att varje skola har unika förutsättningar men också gemensamma behov av utvecklingsarbete och att försäkra sig om att den verksamhet som bedrivs är folkbildning. 

Fler processdagar 2019

FSO fortsätter under 2019 att erbjuda processdagar till folkhögskolor som är intresserade av ett inkluderande och processinriktat kvalitetsarbete. Processdagen ingår i en större satsning inom kvalitetsområdet som FSO driver som stöd för folkhögskolorna. Läs mer om processdagen och FSO:s stöd i kvalitetsarbete här och kontakta gärna Johanna Winbladh på FSO om du vill veta mer.