• Sök

Folkhögskolorna bidrar till Agenda 2030

Under morgondagen går Sveriges folkhögskolor ihop i kampanjen Glokalt dagsverke. På olika sätt uppmärksammar de FN:s globala mål om utbildning och jämställdhet genom att samla in pengar till kvinnliga fotbollsledare i Tanzania.
Uppdaterad: 21 september 2018

– Det är roligt att den här dagen äntligen är här. Det känns som att de planerar så mycket roliga saker ute på skolorna, säger Lina Remnert, ansvarig för Glokalt dagsverke.

På torsdag den 4 maj anordnas Glokalt dagsverke för första gången och inte mindre än 30 folkhögskolor delaktiga. Några anordnar klädbytardagar, andra erbjuder cykelservice. Pengarna som samlas in går till ett fotbollsprojekt i Tanzania, som syftar till att stärka unga, kvinnliga fotbollsledare i sitt ledarskap. När deltagarna utbildas och lär känna sitt värde på fotbollsplanen och i samhället stärks både deras handlingskraft och framtidstro.

Genom fotbollsprojektet fokuserar kampanjen extra på två av FN:s mål för en globalt hållbar utveckling i Agenda 2030. Det fjärde målet, som berör rätten till utbildning och livslångt lärande för alla, och det femte målet för jämställdhet. 

– Projektet lyfter fram tjejer inom idrotten och visar att kvinnor kan. Kvinnorna får egen makt och stat och institutioner ser att tjejerna är viktiga i samhället, säger Lina Remnert.

Det vi gör lokalt påverkar globalt. I en värld där 774 miljoner människor fortfarande inte kan läsa och skriva och många saknar rätten till utbildning, har alla ett ansvar. Många folkhögskolor arbetar med hållbarhetsfrågor på olika nivåer.

– Glokalt dagsverke visar att folkhögskolan är en viktig aktör i Sveriges arbete när det gäller globalt arbete för en hållbar framtid, säger Lina Remnert.

Vill du bidra till Glokalt dagsverke? Leta upp en folkhögskola nära dig och skänk en slant till insamlingen.