• Sök
Foto: Sveriges folkhögskolor

Folkhögskolespåret integrerar ensamkommande

Genom Folkhögskolespåret välkomnas ensamkommande ungdomar till en social miljö där de får möta allt från blivande konstnärer till framtida fotbollstränare. Ulf Wallin, som är nationell samordnare för satsningen, tror att detta är den snabbaste vägen till etablering.
Uppdaterad: 21 september 2018

Folkhögskolespåret drog igång 2012 och finns nu på femton folkhögskolor runt om i landet. Varje skola erbjuder mellan fem och tio platser för ensamkommande ungdomar som vill bo och studera på folkhögskola för att läsa in gymnasiet. Ungdomarna är mellan 18 och 21 år.

Projektets syfte är att få till en så smidig etablering som möjligt. Ungdomarna kommer in i en social miljö där de får möta allt från blivande konstnärer till framtida fotbollstränare, vilket ger en möjlighet till att få öva på det svenska språket.

– Det är meningen att det här ska vara en inslussning i samhället, säger Ulf Wallin, nationell samordnare för Folkhögskolespåret.

Ungdomarna får hjälp av resurspersoner, som fungerar som ett stöd i studierna, för läkarbesök, i kontakt med kultur- eller idrottsföreningar och annat som etablerar ungdomarna i samhället. Med fler kontakter ökar också chanserna till praktik och sommarjobb. 

– Det bygger mycket på att man ska hitta en etableringsmiljö där man lär sig att bli självständig och ta egna beslut, säger Ulf Wallin. 

Ett viktigt mål med folkbildningen är att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. Folkhögskolans individanpassade pedagogik har visat sig framgångsrik för att möta behoven hos grupper som av olika skäl inte funnit sig tillrätta i andra utbildningsformer. Det kan till exempel handla om personer med kort utbildningsbakgrund, begränsade svenskkunskaper eller funktionsnedsättningar. Just samspelet mellan deltagarnas olikheter är en av utbildningsformens styrkor. 

Just nu pågår också två uppdragsutbildningar som fångar upp människor som befinner sig långt från studier eller arbetsmarknaden: etableringskurs för nyanlända och studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) för arbetssökande. Här kan du läsa mer om folkhögskolans utbud.