• Sök
Ulf Dalnäs, Maria Lantz, Athena Farrokhzad, Joakim Blendulf sitter i rad i en panel. Moderator Peter Högberg står upp.
Ulf Dalnäs, Maria Lantz, Athena Farrokhzad, Joakim Blendulf och moderator Peter Högberg från Sveriges folkhögskolors seminarium under Folk och Kultur. Även Erik Nylander och Mats Lundborg medverkade. Foto: Hasse Lindell

Folkhögskolan i kulturens ekosystem - referat och film från Folk och Kultur

Nu finns det möjlighet att ta del av Sveriges folkhögskolors seminarium ”Folkhögskolan i kulturens ekosystem” under Folk och Kultur 2019. Artikeln innehåller både ett referat och ett filmklipp.
Uppdaterad: 28 februari 2019

Mats Lundborg, rektor på Biskops Arnö Nordens folkhögskola, inledde och citerade den tidigare kulturministern Alice Bah Kuhnke som benämnt folkhögskolan som en avgörande faktor i det svenska kulturlivet.

Därefter delade de medverkande i panelen med sig av sina personliga bildningsresor och sin relation till folkhögskola.

Under ledning av Peter Högberg samtalade sedan paneldeltagarna om folkhögskolans unika bildningsmiljö som erbjuder både spets och bredd.

Några saker som kom upp var folkhögskolans frihet från kursplaner, betoningen på det livslånga lärandet och folkhögskolan som mötesplats.

- Jag mötte trädkramare, flyktingar, religiösa människor och naturvetenskapliga journalister, sa Ulf Dalnäs, prefekt på HDK i Göteborg. Det ledde till en vidare bildningsresa än den musikutbildning han gick på folkhögskolan.

Ekosystemet tycks heller inte vara strikt hierarkiskt. Både Ulf Dalnäs och Konstfacks rektor Maria Lantz konstaterade att vissa folkhögskolors estetiska kurser är förberedande för konstnärlig högskola, men där också vissa studenter från högskolorna väljer att fördjupa sig på folkhögskola efter högskolestudierna.

En gemensam utmaning för utbildningsformerna är breddad rekrytering.
Athena Farrokzhad, författare och lärare på Författarskolan på Biskops Arnö, berättade om skolans aktiva arbete med breddad rekrytering och uppmanade till mod.

- Vi måste vara beredda att riskera vår egen kunskapssyn.

- Men det började som ett kunskapsproblem i klassrummen då den homogena elevgruppen gjorde att utbildningen blev lidande av kunskapsbrist, sa hon.

- Det handlar om kvalitet. Det blir helt enkelt bättre utbildning om det finns fler och olika röster, fyllde Maria Lantz i.

Medverkande:
Athena Farrokhzad, författare och lärare på Biskops Arnö folkhögskola
Maria Lantz, rektor Konstfack
Ulf Dalnäs, prefekt på Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Göteborgs universitet
Erik Nylander, universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet
Joakim Blendulf, chef Film Stockholm
Peter Högberg (moderator), regionpolitiker
Mats Lundborg (inledare), rektor Biskops Arnö folkhögskola