• Sök
Folkbildningens forskningsdag äger rum onsdagen den 20 september i Stockholm.
Folkbildningens forskningsdag äger rum onsdagen den 20 september i Stockholm.

Folkbildare möter forskare på Folkbildningens forskningsdag 2017

"Den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld" är temat för Folkbildningens forskningsdag som äger rum onsdagen den 20 september 2017 i Stockholm. Dagen riktar sig framför allt till verksamma inom folkbildningen men konferensen är öppen för alla.
Uppdaterad: 21 september 2018

I programmet för dagen ställs frågan "Vad händer med folkbildningens kunskapssyn och arbetsformer när det ställs krav på professionell hantering, kvalitet och resultat?"

- Det ska bli intressant att höra olika infallsvinklar från folkbildare och forskare samt vilka nya perspektiv som lyfts fram i spänningsfältet mellan teori och praktik, säger Ambika Hansell Ek som agerar samtalsledare under dagen tillsammans med Kenneth Abrahamsson. 

Dagen erbjuder också åtta valbara seminarier, panelsamtal, föreläsningar med många spännande infallsvinklar inom årets tema som täcker aktuell forskning och folkbildningsverksamhet.

- Ett utmärkt tillfälle att fortbilda sig, nätverka och träffa representanter från folkbildningens olika organisationer, säger Ambika Hansell Ek.

Medverkar i  konferensen gör föreläsare från bland annat Linköpings universitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Folkbildningsrådet, Förbundet Folkhögskollärarna samt företrädare från ett flertal folkhögskolor och studieförbund.

Arrangör är Föreningen för folkbildningsforskning i samarbete med ett flertal folkbildningsorganisationer. Föreningen för folkbildningsforskning vill stimulera forskare och praktiker till ett utbyte som bygger på en ömsesidig dialog och en respekt för varandras kunskaper och perspektiv.

Ladda ner hela programmet för dagen här.