• Sök
Kommunikatören Desiré Dannberg står i vänster i bild och får instruktioner från föresläsaren Robin Havervall som står i höger i bild.
Desiré Dannberg har precis gått klart kursen i Google-annonsering med Robin Havervall från SEMify.

Flitiga kommunikatörer har gått kurs i Google-annonsering

30 kommunikatörer samlades i veckan för att lära sig mer om att annonsera strategiskt på Google. - Jag är otroligt peppad på att sätta igång med Google Ads och Analytics på riktigt, säger kursdeltagaren Desiré Dannberg, kommunikatör på Röda Korsets folkhögskola.
Uppdaterad: 12 april 2019

Nyligen arrangerade Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, två kursdagar i annonsering på Google tillsammans med Robin Havervall från SEMify. 

Desiré Dannberg, kommunikatör på Röda Korsets folkhögskola, gick både den grundläggande och den fördjupande kursdagen. Nu känner hon sig inspirerad att jobba vidare.

- Jag är otroligt peppad på att sätta igång med Google Ads och Analytics på riktigt. Det gäller verkligen att nyttja den nyvunna energin som kommer av att lära sig något nytt med något som är så aktuellt för oss kommunikatörer! Nu inte bara vågar jag, utan ser fram emot att fördjupa mig ytterligare i de mer strategiska delarna av vår digitala marknadsföring, säger hon och fortsätter:

- Det gäller att verkligen, verkligen, nyttja de insikter som Analytics ger oss för att optimera vår marknadsföring och vår reach.

Desiré Dannberg betonar också mötet och erfarenhetsutbytet med kommunikatörer och administratörer på andra skolor som ett viktigt inslag i kursen.

Många blev inspirerade

Kursledaren Robin Havervall ville att alla deltagare skulle få de verktyg som krävs för att sätta igång annonseringen på Google och göra det så strategiskt som möjligt. Hans vilja var att kursdeltagarna skulle förstå helheten, men även en del mer avancerade detaljer som kan förbättra resultaten av annonseringen.

- Det känns som att folkhögskolornas kommunikatörer är väldigt duktiga och flitiga. Trots ett högt tempo lyckades alla följa med och förstå det som var viktigast. Jag tror att många blev inspirerade och motiverade att ta tag i Google-annonseringen – och då känns det bra även för mig, säger han.

Varför ska folkhögskolor annonsera på Google?
- Som jag nämnde på kursen, görs det över 55 miljoner sökningar på Google varje dag, bara i Sverige. Alla är uppkopplade och använder primärt Google för att hitta information, produkter och tjänster. Finns folkhögskolan inte där, blir det utmanande att rekrytera nya deltagare för framtida kurser och utbildningar, säger Robin Havervall.

Desiré Dannberg ser nu utmaningar med att kunna avsätta tid för att tillämpa det som hon har lärt sig under de två kursdagarna. Men också hur hon ska kunna göra avvägningar med budgeten och vad som ska satsas på.

- Som tur är gav Robin bra råd i hur en kan tänka inledningsvis och andra kommunikatörer, som redan arbetar med Google Ads, delade med sig av sina erfarenheter.

Desiré Dannberg kan även tänka sig att gå fler kurser som FSO arrangerar.

- SEO, Analytics, Creative Cloud, allmän kommunikationsstrategi… listan är lång.
Det är kurser vi i regel inte tar oss tid med då de sällan är anpassade efter folkhögskoleformat och kostnaden helt enkelt är för hög. Kan FSO skräddarsy fler sådana här utbildningstillfällen och hålla kostnaden nere så är jag den första att anmäla mig!