• Sök

Eslövs folkhögskola fångar dem som fallit mellan stolarna

Eslövs folkhögskola har startat en studiemotiverande kurs som fångar upp en grupp utlandsfödda som tidigare fallit mellan stolarna. Målet är att deltagarna ska få stöd så att de tar sig vidare till fortsatta studier eller in i arbetslivet.
Uppdaterad: 21 september 2018

Kursens deltagare är utlandsfödda som har bott ett tag i Sverige men inte fått så mycket övning i det svenska språket.

– Den här gruppen föll lite mellan stolarna tidigare så vi ser det som ett stort behov att möta, säger Josefin Fridh, projektledare för kursen som kallas Studiemotiverande kurs plus (SMF+). 

På kursen möter deltagarna ämnen som personlig utveckling, samhällskunskap och vardagskunskap, men framför allt får de använda svenskan i vardagliga samtal med varandra. Många av deltagarna har av olika anledningar inte avslutat Svenska för invandrare (SFI), vilket de flesta arbetsgivare har som krav för anställning. De hamnar i ett mellanläge där de inte riktigt vet hur de ska ta sig vidare.

Josefin Fridh såg behovet av kursen under hösten 2016, när många utlandsfödda hänvisades till den studiemotiverande kursen men halkade efter på grund av bristande svenskkunskaper. Hon ville erbjuda samma kurs men med extra inslag av svenska och vardagskunskap, där deltagarna lär sig att fixa busskort, söka lägenhet och betala räkningar. Men det viktigaste är att gruppen är lite mindre och att de får ha vardagliga samtal med varandra.

– Vi har skapat ett sammanhang där den här gruppen känner sig trygga och får tillfälle att använda det svenska språket, säger Josefin Fridh.

Folkhögskolans individanpassade pedagogik möter behoven hos grupper som av olika skäl inte funnit sig tillrätta i andra utbildningsformer. Dessutom är folkhögskolorna inte bundna av centralt fastställda kurs- eller läroplaner. Det ger folkhögskolorna en unik möjlighet att starta nya eller anpassa befintliga kurser efter de utbildningsbehov som finns.

Här kan du läsa mer om folkhögskolans utbud.