• Sök
En av folkhögskolornas intresseorganisationer, RIO, riktar kritik mot gymnasieutredningen.

"En gigantisk samhällsutmaning"

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, är kritisk till att gymnasieutredningen vill begränsa folkhögskolornas möjlighet att ta emot deltagare under 18 år.
Uppdaterad: 21 september 2018

– Det är en gigantisk samhällsutmaning att så många ungdomar inte går ut gymnasiet, och här kan folkhögskolan vara med och bidra, säger Gerhard Holmgren, organisationschef på RIO. 

Gymnasieutredningens direktiv spänner över drygt 20 olika delområden som rör gymnasieskolan. Det övergripande syftet med utredningen är att alla ungdomar ska gå klart en gymnasieutbildning. Utredningen är just nu ute på remiss, och i sitt svar riktar RIO tydlig kritik mot delar av utredningen som rör folkhögskolan.

Den springande punkten är att utredningen vill ta bort folkhögskolans möjlighet att ta emot enstaka deltagare under 18 år. Problemet är att skollagen inte harmoniserar med förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Denna förordning innebär i dagsläget att en folkhögskola kan anta en deltagare som är under 18 och går ett introduktionsprogram.

Nu föreslår gymnasieutredningen att den möjligheten tas bort.

– Men man föreslår inte någon annan möjlighet för folkhögskolan att spela en aktiv roll för denna grupp, vilket motverkar utredningens syfte, säger Gerhard Holmgren.

RIO kommer i sitt yttrande med ett förslag på hur folkhögskolan även fortsättningsvis ska kunna ta emot enstaka deltagare under 18 år. Dessa studieplatser skulle kunna finansieras inom ramen för hemkommunens aktivitetsansvarsuppdrag.

– Vi tycker att det vore en bra lösning. Då kan vi fortsätta bidra men på ett legalt sätt, säger Gerhard Holmgren.