• Sök

Digitaliseringens roll i folkhögskolan utifrån ett rektorsperspektiv

Hur ser rektor på digitaliseringen av folkhögskolan? Denna fråga försöker Therese Winqwist att besvara i sin magisteruppsats vid Göteborgs universitet. Se och hör henne berätta i ett webinar inspelat den 5 december 2018.
Uppdaterad: 12 december 2018

Therese Winqwist är lärare och biträdande rektor vid Löftadalens folkhögskola i Halland. Under 2018 skrev hon sin magisteruppsats i lärande, kommunikation och it vid Göteborgs universitet.

Titeln på uppsatsen är "Den digitala folkhögskolan? - En kvalitativ studie av rektorers tolkning av digitalisering i relation till folkhögskolans uppdrag". Magisteruppsatsen vann Encells tävling för uppsatser om livslångt lärande 2018.

Se och lyssna på Therese Winqwist i detta webinar inspelat den 5 december 2018:

 

Du hittar fler webinar i serien om folkhögskoleforskning här.