• Sök
Bild på folkhögskoledeltagare vid dator.
Folkhögskolorna påverkas när EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och folkhögskolan

Staten har genom SOU 2017:49 tagit fram bedömningar för hur bland annat folkhögskolorna kan hantera sina personuppgifter när EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018.
Uppdaterad: 21 september 2018

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Statens offentliga utredning kring personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet, inklusive folkbildningen och folkhögskolorna, finns att ta del av i sin helhet här: EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet ID-nummer: SOU 2017:49 

Utredningen bedömer principiellt att folkbildningen kan hävda rättslig grund för hanteringen med stöd av samtycke i en fri- och frivillig verksamhet, samt även att Folkbildningsrådet kan behandla nödvändiga personuppgifter för att utföra uppgift av allmänt intresse.

Läs sammanfattningar från utredningen här.