• Sök

Dags att ansöka om statsbidrag för grundutbildning till kontakttolk

Nu kan de folkhögskolor som vill bedriva grundutbildning till kontakttolk ansöka om statsbidrag för utbildningar med start 2019.
Uppdaterad: 21 september 2018

Ansökan ska vara inne hos Myndigheten för yrkeshögskolan senast den 11 maj 2018. Beslut om statsbidrag kommer tidigast vecka 25, 2018.

De uppgifter som lämnas i ansökan används som underlag vid Myndigheten för yrkeshögskolans fördelning och prioritering av statsbidrag. Uppgifterna kommer även att användas i samband med myndighetens arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning.

En grundförutsättning för att få statsbidrag är att folkhögskolan har fått statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Ansökan och stöddokument

Ansökningshandlingar och stöddokument som riktlinjer, den fastställda utbildningsplanen och ekonomiska villkor finns samlat på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

Om grundutbildningen till kontakttolk

Den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk är en eftergymnasial utbildning som bedrivs av folkhögskolor och studieförbund inom folkbildningen. Syftet med grundutbildningen till kontakttolk är att utbilda professionella kontakttolkar för samhällets behov.

En kontakttolk tolkar mellan enskilda personer, som inte behärskar svenska, och representanter för svenska myndigheter, till exempel Migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar och inom sjukvården och rättsväsendet.

Mer information

För mer information, kontakta handläggare för tolkutbildning på MYH:s enhet för Analys och ansökan. Telefonnummer 010- 209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.