• Sök
Nu är Bokmässan i Göteborg igång och monter C00:17 riggad och klar. Montern bemannas här av Matilda Hedlund och Wilhelm Blixt.

Bokmässan är igång och folkhögskolorna är på plats

Nu är Bokmässan i Göteborg igång och monter C00:17 riggad och klar. Där hittar ni oss på Sveriges folkhögskolor samt lärare och deltagare från olika folkhögskolor. I montern kommer vi också att ha ett antal intressanta programpunkter.
Uppdaterad: 28 september 2017

Programpunkter torsdag 28/9

11.00-11.30: Grafisk inriktning - praktisk bildning
Grebbestads folkhögskola berättar om den grafiska inriktningen på deras behörighetsgivande kurs. Välkommen till monter C00:17.

14.00-14.30: Inkluderande studiemiljö på folkhögskola
Hur bemöter vi att allt fler har funktionsvariationer och psykisk ohälsa eller andra hinder i sitt lärande? Välkommen till monter C00:17.

15.30-16.00: Vara med i TV
Blivande journalister från Vara folkhögskola visar upp sina alster och pratar om journalistik och folkbildning. Välkommen till monter C00:17.

16.30-16.50: Bildningstraditioner i Sverige och Finland – likheter och olikheter
En spännande skillnad är att Sverige har betonat "medborgarfostran" då Finland har gått hela vägen från folklighet ("empowerment") till nationalism och först senare till medborgarskap. Medverkande: Tytti Isohookana-Asunmaa, fil dr och f d kulturminister, Jyrki Ijäs, generalsekreterare Finska Folkhögskoleförbundet, Monica Widman-Lundmark, ordförande Studieförbunden, och Kent Johansson, ordf Nordiska Folkhögskolerådet.

Programtyp: Seminarium
Seminarie: F3
Monter: F05:05
Pris: Seminariekort erfordras.
Arrangör: Sveriges folkhögskolor och Studieförbunden.

17.15-17.45: Samtal om bildningstraditioner i Sverige och Finland
En fortsättning på seminariet om bildningstraditioner i Sverige och Finland. Med Jyrki Ijäs, Kent Johansson, Monica Widman-Lundmark och Tytti Isohookana-Asunmaa. Välkommen till monter C00:17.

Se programmet för hela Bokmässan här.