• Sök
Allmän kurs-lärarna Marina och Martin sitter i en soffa och samtalar.
Marina Johansson och Martin Wikström har precis gått klart Allmän kurs i utveckling 2018/2019. De sammanfattar kursen i ett filmklipp.

"Fått tid att prata väldigt konkret om vad som händer i klassrummet"

Allmän kurs-lärarna Marina Johansson och Martin Wikström sammanfattar fortbildningskursen Allmän kurs i utveckling 2018/2019 i ett filmklipp. De delar med sig av starka intryck och utmaningar, reflektioner och erfarenheter från de tre kurstillfällena.
Uppdaterad: 3 maj 2019

 

Fortbildningskursen Allmän kurs i utveckling 2018/2019 har ett upplägg med tre x tre kursdagstillfällen och vid varje tillfälle har vi fått möta lärarna Marina Johansson och Martin Wikström. Nu är vi framme vid det tredje och sista tillfället där de två deltagarna sammanfattar sina intryck och erfarenheter från kursen i ett filmat soffsamtal.

De pratar om kursens mix av teori och praktik, att både få prata om till exempel bildningsfrågor men också dela erfarenheter gällande konkreta klassrumssituationer.

- Vi har fått tid att prata väldigt konkret om vad som händer i klassrummet, tid att prata pedagogiska problem och utmaningar har gett väldigt mycket, säger Martin Wikström.

De pratar om olika föreläsningar som gett starka intryck och ser nu utmaningar med att få tid och möjlighet att tillämpa de erfarenheter, metoder och idéer som de har fått med sig.

- Kursen har varit väldigt bra upplagd där de olika delarna knyter an till varandra. Teorier, föreläsningar och workshops där vi har tagit del av varandras erfarenheter, säger Marina Johansson som också betonar fördelen att vara två från samma lärarkollegium på kursen. 

Läs mer om Allmän kurs i utveckling »
Läs del 1 och 2 med Marina och Martin »
Intresseanmälan Allmän kurs i utveckling 2019/2020 »