• Sök

Nyheter

 • 12 december 2018

  Digitaliseringens roll i folkhögskolan utifrån ett rektorsperspektiv

  Hur ser rektor på digitaliseringen av folkhögskolan? Denna fråga försöker Therese Winqwist att besvara i sin magisteruppsats vid Göteborgs universitet. Se och hör henne berätta i ett webinar inspelat den 5 december 2018.
 • 5 december 2018

  Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

  Idag lanserar 82 svenska organisationer, däribland Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.
 • 30 november 2018

  Folkhögskoleprojekt får bidrag från Europeiska Socialfonden

  Projektet FAMN får nästan 22 miljoner kronor i bidrag av svenska ESF-rådet för att utveckla metoder för att unga nyanlända ska fullfölja sina studier på folkhögskola.
 • 26 november 2018

  Stärkt roll och utmaningar att ta med sig hem

  I tre delar kommer vi få följa lärarna Marina Johansson och Martin Wikström som går fortbildningskursen Allmän kurs i utveckling. De kommer ge reflektioner och tankar från varje kurstillfälle. I första delen delar pratar de bland annat om pedagogiskt credo och att Allmän kurs är i förändring.
 • 23 november 2018

  Folkhögskolorna i Örebro firade 150 år

  Vad har författaren Ellen Key, prästen Nikolai Frederik Grundtvig och gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström gemensamt? Alla närvarade, på ett eller annat sätt, när Örebro läns sex folkhögskolor firade att folkhögskolan fyller 150 år.