• Sök

Nyheter

 • 21 september 2018

  Internationella läskunnighetsdagen 8 september

  Läs- och skrivkunnighet är en mänsklig rättighet, grunden för allt lärande och en avgörande drivkraft för utveckling. Fortfarande är 750 miljoner vuxna i världen inte läs- och skrivkunniga. Två tredjedelar av dem är kvinnor. 8 september uppmärksammas detta runt om i världen och även i Sverige.
 • 21 september 2018

  Två webinar om folkhögskolans ekonomi

  I samarbete med Folkbildningsrådet sänder FSO under hösten två webinar på temat folkhögskolans ekonomi.
 • 21 september 2018

  Nytt kring antagning av asylsökande

  Efter att den nya gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018, så har många folkhögskolor fått in ett ökat antal ansökningar från asylsökande ungdomar. Det är dock oklart vad som gäller kring antagning av dessa sökande.
 • 21 september 2018

  Kurs i arbetsrätt för arbetsgivare på rörelsefolkhögskola

  Arbetsgivare på rörelsefolkhögskolor inbjuds till en Grundläggande kurs i arbetsrätt med Arbetsgivaralliansen. Kursen ges i Malmö, Göteborg och Stockholm under mars 2018.
 • 8 juni 2018

  SeQF-träffar ett startskott för intensifierade pedagogiska samtal

  FSO har under våren träffat över 200 lärare och kursansvariga på folkhögskolor över hela landet för att hjälpa till med arbetet kring den nya gemensamma referensramen för kunskaper, färdigheter och kompetenser - SeQF.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30