• Sök

Nyheter

 • 21 september 2018

  Ny fortbildning för lärare på Allmän kurs har startat

  Den nya fortbildningskursen Allmän kurs i utveckling startade vid början av november, med 33 erfarna och engagerade kursdeltagare. Intresset har varit mycket stort och de deltagande lärarna representerar 19 olika folkhögskolor.
 • 21 september 2018

  Medryckande första kvalitetskonferens

  Bred involvering och omätbara kvalitéer i fokus på folkhögskolornas kvalitetskonferens på Hagabergs folkhögskola. Drygt 40 folkhögskolerepresentanter inspirerades av ekonomie doktor Susanna Alexius, utbytte erfarenheter och fördjupade sig i upplägget i det folkhögskolegemensamma kvalitetsutvecklingsarbetet.
 • 21 september 2018

  Webinar om nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Välkommen till ett Webinar om hur den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar folkhögskolornas verksamhet. I detta webbsända seminarium ger vi en övergripande bild för att skapa en bättre förståelse för vilka åtgärder som krävs av folkhögskolorna.
 • 21 september 2018

  Nytt projekt för digital delaktighet och en tillgänglig lärmiljö

  Mora folkhögskola har tillsammans med FUB och Begripsam beviljats 8 290 504 kr från Arvsfonden för projektet ”Min digitala livsplattform Digi-JAG – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö”.
 • 21 september 2018

  Inbjudan till FSO-dag/Administrativ dag för folkhögskolorna

  Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och Folkbildningsrådet bjuder in folkhögskolorna till 2018 års FSO-dag/Administrativa dag den 21-23 mars. I år på Aros Congress Center i Västerås.