• Sök

Nyheter

 • 21 september 2018

  Digitaliseringens utmaningar för folkhögskolan

  ”En lärare kommer inte att bli ersatt av tekniken, men den lärare som inte lär sig använda tekniken kommer att bli ersatt av dem som gör det.”
 • 21 september 2018

  Ny fortbildning för lärare på Allmän kurs har startat

  Den nya fortbildningskursen Allmän kurs i utveckling startade vid början av november, med 33 erfarna och engagerade kursdeltagare. Intresset har varit mycket stort och de deltagande lärarna representerar 19 olika folkhögskolor.
 • 21 september 2018

  Medryckande första kvalitetskonferens

  Bred involvering och omätbara kvalitéer i fokus på folkhögskolornas kvalitetskonferens på Hagabergs folkhögskola. Drygt 40 folkhögskolerepresentanter inspirerades av ekonomie doktor Susanna Alexius, utbytte erfarenheter och fördjupade sig i upplägget i det folkhögskolegemensamma kvalitetsutvecklingsarbetet.
 • 21 september 2018

  Webinar om nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Välkommen till ett Webinar om hur den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar folkhögskolornas verksamhet. I detta webbsända seminarium ger vi en övergripande bild för att skapa en bättre förståelse för vilka åtgärder som krävs av folkhögskolorna.
 • 21 september 2018

  Nytt projekt för digital delaktighet och en tillgänglig lärmiljö

  Mora folkhögskola har tillsammans med FUB och Begripsam beviljats 8 290 504 kr från Arvsfonden för projektet ”Min digitala livsplattform Digi-JAG – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö”.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31