• Sök

Nyheter

 • 21 september 2018

  Uppsluppen stämning på OFI:s årsmöte 2017

  OFI:s årsmöte 2017 var en dag då politiker, beslutsfattare, rektorer och skolledningar gavs möjlighet att träffas för att fördjupa sig, samtala och förhandla om aktuella folkhögskolefrågor.
 • 21 september 2018

  Eslövs folkhögskola fångar dem som fallit mellan stolarna

  Eslövs folkhögskola har startat en studiemotiverande kurs som fångar upp en grupp utlandsfödda som tidigare fallit mellan stolarna. Målet är att deltagarna ska få stöd så att de tar sig vidare till fortsatta studier eller in i arbetslivet.
 • 21 september 2018

  Stefan Attefall vald som ny ordförande för RIO

  Tidigare civil- och bostadsminister Stefan Attefall blev vid RIOs kongress den 26 april vald som ny ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.
 • 21 september 2018

  Debattartikel: Dags att prioritera utbildning i biståndet

  I en debattartikel idag i Omvärlden skriver ordförandena för folkhögskolornas intresseorganisationer RIO och Fhf tillsammans med bland andra Rädda Barnen och Lärarförbundet att regeringen måste satsa mer på utbildning globalt.
 • 21 september 2018

  Folkhögskolorna bidrar till Agenda 2030

  Under morgondagen går Sveriges folkhögskolor ihop i kampanjen Glokalt dagsverke. På olika sätt uppmärksammar de FN:s globala mål om utbildning och jämställdhet genom att samla in pengar till kvinnliga fotbollsledare i Tanzania.