• Sök

Nyheter

 • 21 september 2018

  Kurs om anpassad IT ökar samhällsdeltagande

  På Mora folkhögskola har det pågått en satsning för att öka den digitala delaktigheten bland personer med måttlig utvecklingsstörning. Många av deltagarna skickar sitt första egna mejl på kursen.
 • 21 september 2018

  Folkhögskolespåret integrerar ensamkommande

  Genom Folkhögskolespåret välkomnas ensamkommande ungdomar till en social miljö där de får möta allt från blivande konstnärer till framtida fotbollstränare. Ulf Wallin, som är nationell samordnare för satsningen, tror att detta är den snabbaste vägen till etablering.
 • 21 september 2018

  Uppsluppen stämning på OFI:s årsmöte 2017

  OFI:s årsmöte 2017 var en dag då politiker, beslutsfattare, rektorer och skolledningar gavs möjlighet att träffas för att fördjupa sig, samtala och förhandla om aktuella folkhögskolefrågor.
 • 21 september 2018

  Eslövs folkhögskola fångar dem som fallit mellan stolarna

  Eslövs folkhögskola har startat en studiemotiverande kurs som fångar upp en grupp utlandsfödda som tidigare fallit mellan stolarna. Målet är att deltagarna ska få stöd så att de tar sig vidare till fortsatta studier eller in i arbetslivet.
 • 21 september 2018

  Stefan Attefall vald som ny ordförande för RIO

  Tidigare civil- och bostadsminister Stefan Attefall blev vid RIOs kongress den 26 april vald som ny ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.