• Sök

Nyheter

 • 21 september 2018

  Kurs om anpassad IT ökar samhällsdeltagande

  På Mora folkhögskola har det pågått en satsning för att öka den digitala delaktigheten bland personer med måttlig utvecklingsstörning. Många av deltagarna skickar sitt första egna mejl på kursen.
 • 21 september 2018

  Folkhögskolespåret integrerar ensamkommande

  Genom Folkhögskolespåret välkomnas ensamkommande ungdomar till en social miljö där de får möta allt från blivande konstnärer till framtida fotbollstränare. Ulf Wallin, som är nationell samordnare för satsningen, tror att detta är den snabbaste vägen till etablering.
 • 21 september 2018

  Uppsluppen stämning på OFI:s årsmöte 2017

  OFI:s årsmöte 2017 var en dag då politiker, beslutsfattare, rektorer och skolledningar gavs möjlighet att träffas för att fördjupa sig, samtala och förhandla om aktuella folkhögskolefrågor.
 • 21 september 2018

  Järngänget ger hopp efter hjärnskada

  På Kristinehamns folkhögskola samlas en grupp människor som representerar ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter. Gruppen kallar sig Järngänget och består av människor som i vuxen ålder råkat ut för en hjärnskada. Tillsammans skapar de ett sammanhang där alla är behövda.
 • 21 september 2018

  Eslövs folkhögskola fångar dem som fallit mellan stolarna

  Eslövs folkhögskola har startat en studiemotiverande kurs som fångar upp en grupp utlandsfödda som tidigare fallit mellan stolarna. Målet är att deltagarna ska få stöd så att de tar sig vidare till fortsatta studier eller in i arbetslivet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31