• Sök

Nyheter

 • 21 januari 2019

  Sök medel för projekt om mänskliga rättigheter

  Nu kan folkhögskolorna söka pengar för folkbildande insatser om mänskliga rättigheter. Under 2019 fördelar Folkbildningsrådet 1 450 000 kronor.
 • 10 januari 2019

  Kurs på Mora folkhögskola fick pris från Arvsfonden

  I december vann kursen Anpassad IT på Mora folkhögskola ett pris från Arvsfonden på 50 000 kronor. På kursen får deltagare med måttlig utvecklingsstörning tillgång till digitala verktyg för både skola och vardag.
 • 12 december 2018

  Digitaliseringens roll i folkhögskolan utifrån ett rektorsperspektiv

  Hur ser rektor på digitaliseringen av folkhögskolan? Denna fråga försöker Therese Winqwist att besvara i sin magisteruppsats vid Göteborgs universitet. Se och hör henne berätta i ett webinar inspelat den 5 december 2018.
 • 5 december 2018

  Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

  Idag lanserar 82 svenska organisationer, däribland Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.
 • 30 november 2018

  Folkhögskoleprojekt får bidrag från Europeiska Socialfonden

  Projektet FAMN får nästan 22 miljoner kronor i bidrag av svenska ESF-rådet för att utveckla metoder för att unga nyanlända ska fullfölja sina studier på folkhögskola.