• Sök

Nyheter

 • 17 december 2018

  Succé för sjukvårdssvenska för nyanlända

  En satsning i sjukvårdssvenska på Högalids och Vimmerby folkhögskola har lett till att elva nyanlända läkare och sjuksköterskor har fått sina legitimationer och nu jobbar i landstinget i Kalmar län. Och ytterligare ett sextiotal nyanlända personer med sjukvårdsbakgrund kan snart börja jobba tack vare satsningen.
 • 12 december 2018

  Digitaliseringens roll i folkhögskolan utifrån ett rektorsperspektiv

  Hur ser rektor på digitaliseringen av folkhögskolan? Denna fråga försöker Therese Winqwist att besvara i sin magisteruppsats vid Göteborgs universitet. Se och hör henne berätta i ett webinar inspelat den 5 december 2018.
 • 7 december 2018

  Ny podd lyfter folkhögskolan

  Hur är det att arbeta som lärare på en folkhögskola? Hur är det att vara deltagare? Och vad skiljer egentligen folkbildningen från andra utbildningsformer? Det och mycket annat behandlas i en ny podd från Kalix folkhögskola.
 • 5 december 2018

  Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

  Idag lanserar 82 svenska organisationer, däribland Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.
 • 30 november 2018

  Folkhögskoleprojekt får bidrag från Europeiska Socialfonden

  Projektet FAMN får nästan 22 miljoner kronor i bidrag av svenska ESF-rådet för att utveckla metoder för att unga nyanlända ska fullfölja sina studier på folkhögskola.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24