Två webbinarier på temat digitalisering

All personal på folkhögskola är välkomna att två tisdagar i rad ta del av två intressanta webbinarium på temat digitalisering. Båda tillfällena är kostnadsfria. Anmäl dig så snart som möjligt!
Uppdaterad: 16 februari 2021

Digitalt medborgarskap: Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan

  • Tisdag den 23 februari kl 09.00-12.00

Bristande tillgänglighet är idag ett stort problem för många, men med rätt förutsättningar kan många fler vara digitalt delaktiga.

Mora folkhögskola har under ett antal år genomfört kurser för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Projekten Anpassad IT och DigiJag har visat att personer i denna grupp både kan medverka i det digitala samhällets utformning och att använda sig av dess resurser.

Medverkande: Stefan Johansson som forskar om deltagande i det digitala samhället och Kerstin Gatu som varit pedagogiskt ansvarig och projektledare kommer att berätta om dessa erfarenheter.

Läs mer och anmäl dig här >

Digitaliseringen förändrar allt: Myllrets vision för framtidens folkhögskola

  • Tisdag den 2 mars kl 13.00-14.00

Digitaliseringen har förändrat vårt samhälle i grunden. Folkhögskolorna behöver bli bättre på att förstå denna förändring på djupet, navigera i det nya landskapet och vara delaktiga i att forma det digitala samhället i demokratisk riktning och ge autodidakter större möjligheter till jobb och försörjning.

Under webbinariet presenteras idéer om hur folkhögskolan kan bidra till sysselsättning och kompetensförsörjning i ett samhälle som är digitaliserat.

Medverkande: Lovisa Appelkvist och Albin Balthasar som båda har undervisat på folkhögskola i flera år och nu jobbar med projektutveckling inom Myllret, Fridhems folkhögskolas initiativ för demokratisk folkbildning.

Läs mer och anmäl dig här >