Satsning på folkhögskolorna i regeringens vårbudget

Den 15 april presenterade regeringen sin vårbudget där de föreslår att folkbildningsanslaget ökas med 210 miljoner kronor, varav 170 miljoner går till folkhögskolan.
Uppdaterad: 15 april 2021

Regeringens skäl är att ”medel bör tillföras för att upprätthålla och bygga ut antalet utbildningsplatser inom folkhögskolan. Målgrupper för satsningen kan bland annat vara utrikes födda personer som är arbetslösa och ungdomar som inte har nått målen för en gymnasieutbildning”.

– Vi är glada över den tilltro regeringen har för utbildningsformen folkhögskola för att klara de utmaningar som vi står inför i samband med pandemin och en osäker arbetsmarknad. Folkhögskolan med sin frihet har stora möjligheter att ställa om snabbt för att möta de utmaningar som samhället står inför, säger Peter Högberg, ordförande Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor.

RIOs ordförande Stefan Attefall är inne på samma spår.

– Ett glädjande besked i ett läge där många folkhögskolor har det tufft ekonomiskt. Beslutet stärker folkhögskolornas möjligheter att möta de förväntningar som finns på oss. Det täcker inte våra underskott, men är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Stefan Attefall, ordförande Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.

Ökningen av anslaget beräknas motsvara cirka 1 000 årsplatser inom folkhögskolan.

– Vi är dock oroliga över att det är en satsning enbart under 2021, vilket kan medföra att en utbyggnad kan få ekonomiska konsekvenser under kommande år om inte regeringen fortsätter satsningen. Över tid är det olyckligt och vi anser att staten måste ta sitt ansvar för en långsiktig finansiell lösning, säger Peter Högberg.

Länk till pressmeddelande från RIO >
Länk till kommentar från Folkhögskoleföreningen >