Två personer går upp för en trappa.
För många folkhögskolor är det ekonomiska läget ytterst allvarligt. Foto: Malin Sydne

Kommentar till höstbudgeten: "Stor besvikelse för folkhögskolorna"

– För Sveriges folkhögskolor och alla deras deltagare är regeringens höstbudget en stor besvikelse. Det säger Stefan Attefall, ordförande för RIO, som samlar över hundra folkrörelseägda folkhögskolor.
Uppdaterad: 21 september 2020

Coronapandemin har lett till betydande intäktsförluster för många folkhögskolor. Ingen kompensation för detta finns i budgeten. För många folkhögskolor är läget ytterst allvarligt, vilket medierna rapporterat om de senaste dagarna.

– Många kommer att hamna utanför arbete och studier i pandemins spår. Sårbara grupper drabbas värst – ungdomar, nyanlända och funktionsnedsatta. Det här är grupper folkhögskolan under lång tid haft som deltagare. Nu finns risken att ännu fler hamnar ännu längre utanför, säger Stefan Attefall.

Grundfinansieringen räcker inte

Tidigare i år beslutade regeringen om nya yrkesutbildningsplatser till folkhögskolan för att möte coronasituationen. Det välkomnas av RIO, samt intresseorganisationerna OFI och Fhf, men folkhögskolornas problem är att grundfinansieringen inte täcker kostnaderna per plats.

– Det riskerar att urholka kvaliteten på undervisningen, och situationen blir definitivt inte bättre av en höstbudget som helt bortser från folkhögskornas allvarliga läge. I återstarten av Sverige hade vi faktiskt förväntat oss en bekräftelse från regeringen av folkhögskolan som resurs för att hantera utmaningarna i spåren av pandemin, säger Stefan Attefall.

Allvarligt ekonomiskt läge för folkhögskolorna

Även regionägda folkhögskolors intresseorganisationer i Sverige istämmer i besvikelnsen över budgeten.

– Situationen blir inte bättre av regionernas dåliga ekonomi och situationen blir definitivt inte bättre av en höstbudget som helt bortser från folkhögskolornas allvarliga läge. Det innebär också en förskjutning av finansieringen från staten till regioner, säger Peter Högberg FHF och Thomas Nilsson OFI.