RIO välkomnar Moderaternas besked om fler utbildningsplatser

RIOs generalsekreterare Olle Westberg kommenterar Moderaternas besked på tisdagsmorgonens pressträff om att fler ska studera.
Uppdaterad: 16 augusti 2022

– Jag välkomnar Moderaternas hållning att fler behöver möjlighet till utbildning och att pengar inte saknas till fler utbildningsplatser, säger Olle Westberg.

Utbildning nyckeln till arbete

Sverige står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning gör denna utmaning än mer angelägen. Den svenska arbetsmarknaden är en högkvalificerad sådan vilket innebär att en fullgjord gymnasieutbildning är nyckeln till ett arbete.

Men många som är långt från arbetsmarknaden saknar en utbildning på gymnasial nivå. Flera har inte heller grundskolekompetens. Arbetslösheten utgörs i hög utsträckning av människor som är långtidsarbetslösa. Utbildningsformen folkhögskola är framgångsrik när det gäller att ta sig an personer med begränsad utbildningsbakgrund.

– En mycket stor andel av deltagarna på folkhögskola studerar vidare eller går direkt till arbete, säger Olle Westberg. Antalet tidigare folkhögskoledeltagare på högskolan ökar och många som gått till exempel yrkesutbildningar är etablerade på arbetsmarknaden redan året därpå.

Folkhögskolan en del av lösningen

Folkhögskolan är en viktig del av lösningen på kompetensförsörjningen. När andra utbildningsanordnare inte har förmågan är folkhögskolan snabb med att leverera verkstad av de resurser som anslås. Kanske är det rätt att föra över en del utbildningsplatser till folkhögskolan från andra utbildningsformer som inte kan locka studerande, vilket folkhögskolan visat att vi kan.

– Nu ser jag fram emot att fler partier ansluter sig till Moderaternas besked om att fler ska studera, avslutar Olle Westberg.


Läs mer om RIO här >