Två kvinnor står framför en ljusblå gardin, ler mot kameran.
Nelly Bachner, metodutvecklare, och Elin Bonnier, projektledare, är anställda för att driva projektet Min story - Vår Agenda.

Nytt projekt med fokus på ungas engagemang: Min story – Vår Agenda

Nu drar Sveriges folkhögskolors nya projekt i gång: Min Story – Vår Agenda. Sex folkhögskolor deltar i projektet där deltagares berättelser och engagemang står i fokus.
Uppdaterad: 27 september 2021

I det tvååriga, arvsfondsfinansierade projektet får unga deltagare möjlighet att mötas, skapa nya plattformar för att dela berättelser med varandra och inspirera till engagemang.

– Syftet med projektet är att göra Agenda 2030 till en personlig angelägenhet för unga och möjliggöra engagemang som utgår från en själv och fortsätter vidare ut i världen, säger Elin Bonnier, projektledare för Min story – Vår Agenda.

Medskapande centralt i projektet

Tillsammans med metodutvecklare Nelly Bachner samordnar Elin projektet på nationell nivå. På varje medverkande skola finns också pedagoger som driver projektet på skolan. På folkhögskolorna är det deltagare på Allmän kurs som deltar.

– Målgruppen för projektet, unga vuxna, är involverade i alla nivåer av projektet. Medskapandet är jätteviktigt, allt från workshops i klassrummet till representanter på högsta nivå i styrgruppen, säger Nelly.

Resor till andra skolor

Under hösten väntar resor mellan skolorna där folkhögskoledeltagare får träffa varandra. Utifrån deras möten, berättelser och metodworkshops tas material fram som i slutet av projektet kommer att publiceras och kan användas fritt av alla.

– Deltagarna i projektet får möjlighet att hitta sitt engagemang, sina drivkrafter och frågor som de brinner för, säger Elin.

– Förhoppningen är också att vända oro över framtidens utmaningar till framtidshopp och tillit till att det går att göra förändring tillsammans, tillägger Nelly.

Följ Min story - Vår Agenda på Instagram här >

Läs mer om projektet här >