Nya Folkhögskoleminnen

Folkhögskolans Veteranförening kommer i vår ut med en bok med titeln Nya Folkhögskoleminnen. Den innehåller berättelser och personliga minnen skrivna av medarbetare som alla arbetat inom folkhögskolan.
Uppdaterad: 17 februari 2022

”Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt, så måste man se upp”, sa Tage Danielsson efter Harrisburg. Att kunna sin historia och inspireras av sina föregångare är en viktig utgångspunkt för nutida trendspanare och nytänkare.

Folkhögskolans Veteranförening gav under första delen av 2000-talet ut tre böcker med berättelser och personliga minnen skrivna av medarbetare som alla arbetat inom skolformen. Efter nästan 20 år kommer i vår den fjärde volymen med titeln Nya Folkhögskoleminnen.

Med 22 texter av 24 skribenter är boken indelad i fyra teman.

Under rubriken ”Omvälvande förändringar – nystart och omstart” finns exempel på stora strukturella förändringar när det gäller ekonomi, geografiska omförflyttningar och nystarter.

Temat ”Värdegrundsbärare och nyskapare” speglar hur folkhögskolan har tagit sig an stora samhällsfrågor som rasism, miljö, klimat och digitalisering.

Avsnittet ”Lokalt och globalt” rymmer berättelser som beskriver nordiskt och internationellt samarbete men också utvecklingen av u-landslinjer och sfi-kurser.

Det sista och mest omfattande temat kallas helt enkelt ”Folkhögskoleliv”. Här finns bland annat texter om allmän kurs, teater, dramapedagogik, journalistik och bibliotek samt skildringar av hur författarna själva hamnade på folkhögskola.

Nya Folkhögskoleminnen har redigerats av Stewe Claeson, Signild Håkansson och Eva Önnesjö och har release den 31 mars. Kontakta Folkhögskolans Veteranförening om du vill köpa ett exemplar >