Johan Söderman vill se folkhögskollärare som kulturpolitiska ambassadörer

Inom kort startar en ny fortbildningskurs för lärare på folkhögskolans estetiska och kulturinriktade kurser. Kursledare Johan Söderman vill se folkhögskollärare som kulturpolitiska ambassadörer, eftersom kulturpolitiken är en så viktig samhällsfråga.
Uppdaterad: 20 september 2021

 

Fortbildningskursen Folkhögskolan som konstnärlig bildningspraktik är en helt ny utbildning för lärare på folkhögskolans estetiska och kulturinriktade kurser. Johan Söderman är kursledare och menar att mötet mellan lärarna blir det centrala i utbildningen.

– Det finns både en mer traditionell universitetsdel som handlar om att läsa och skriva egentligen. Men sedan att mötet mellan deltagarna, att vi möts blir centralt för hela kursens innehåll och genomförande, säger Johan Söderman, kursledare och professor vid Göteborgs universitet. 

Det pedagogiska och det konstnärliga

Själva kursen arrangeras av Göteborgs universitet på uppdrag av Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan. Johan Söderman företräder den utbildningsvetenskapliga fakulteten på universitetet, men även den konstnärliga fakulteten är inblandad.

– Det är de här två benen som en folkhögskollärare verksam inom den konstnärliga bildningspraktiken i folkhögskolan verkar med. Att man balanserar mellan de två, det pedagogiska och det konstnärliga, säger Johan Söderman.

Kulturpolitisk ambassadör

– Sedan finns det också ett viktigt inslag som vi ska försöka få med i kursen, det är att varje folkhögskola finns i ett lokalt sammanhang. Om man tänker sig det här med det kulturpolitiska, att se sig själv kanske också som en kulturpolitisk ambassadör, som lärare. Att kunna vara den som kan argumentera för kultur och bildning i det lokala blir extra viktigt.

Fortbildningskursen Folkhögskolan som konstnärlig bildningspraktik startar i november 2021 och det finns fortfarande ett fåtal platser kvar. 

Läs mer om kursen och ansök här >