Hög belastning på SchoolSoft

På grund av att väldigt många skolor nu tillämpar distansundervisning är det mycket hög belastning på det skoladministrativa system som folkhögskolorna använder, SchoolSoft.
Uppdaterad: 13 januari 2021

Just nu har SchoolSoft en väldigt hög belastning. Väldigt många loggar in i systemet mellan klockan 08:00-09:30.

I dagsläget har inte SchoolSoft kapacitet för möta denna anstormning. Distansstudier för gymnasie- och grundskolorna är orsaken till problemet.

SchoolSoft arbetar med detta och under 2021 kommer detta problem vara avhjälpt. Belastningen kommer inte vara lika hög när väl terminen rullat i några veckor.

All personal som har möjlighet bör undvika att logga in kl 08:00-09:30 på vardagar, om de har möjlighet att logga in någon annan tid på dagen.