Man med glasögon ler och tittar mot kameran.
Olle Westberg, generalsekreterare för RIO.

Glädjande att Arbetsförmedlingen ser behovet av utbildning

Olle Westberg, generalsekreterare för RIO, kommenterar här Arbetsförmedlingens pressmeddelande om situationen på arbetsmarknaden för de med låg utbildningsnivå.
Uppdaterad: 5 maj 2022

Arbetsförmedlingen kommenterade igår situationen på arbetsmarknaden för de med låg utbildningsnivå. Behovet av att målgruppen fullgör en utbildning på gymnasial nivå är stort. Detta för att de ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

En tredjedel av de arbetslösa saknar gymnasieutbildning och de blir allt fler. Andelen kvinnor och antalet utrikes födda har ökat. För dessa är arbetsmarknaden mer begränsad än för andra. Arbetsförmedlingen framhåller att utbildningsinsatser är avgörande.

Lyckas bättre på folkhögskola

Utbildningsformen folkhögskola är framgångsrik. Många som inte avslutat sina studier på gymnasiet lyckas ofta bättre på folkhögskolan. Efter allmän kurs är den vanligaste sysselsättningen studier där högskolan är den i särklass största utbildningsformen. Av dem som påbörjat allmän kurs på gymnasial nivå har nästan hälften tio år senare en eftergymnasial examen. 75 procent av kvinnor med utländsk bakgrund läser vidare på högskola efter allmän kurs. Andelen ökar dessutom över tid.

Fler avhopp på Komvux

Dessvärre verkar detta ha undgått Arbetsförmedlingen då myndigheten endast exemplifierar utbildningsinsatser med kommunal vuxenutbildning och yrkesutbildning. Andelen avhopp från Komvux är avsevärt högre än den från allmän kurs på folkhögskola. RIO ser fram emot att i samtal med Arbetsförmedlingen påminna och öka medvetenheten om utbildningsformen folkhögskola.

Olle Westberg, generalsekreterare
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO