Man i grön skjorta, står framför en byggnad, protest pågår i bakgrunden.
"För mig är det absolut viktigaste att klimatomställningen måste präglas av ett socialt rättviseperspektiv", säger Viktor Eckert, lärare på Färnebo folkhögskola, på plats på klimatmötet i Glasgow.

Färnebo folkhögskola på plats på klimatmötet i Glasgow

Just nu pågår FNs klimatmöte COP26 i Glasgow. Viktor Eckert, lärare på Färnebo folkhögskola, är på plats och deltar i konferenser och strejker.
Uppdaterad: 5 november 2021

 Hej Viktor, lärare på Färnebo folkhögskola!

Du är just nu på plats på Klimattoppmötet i Glasgow. Berätta; varför är det viktigt för dig att vara på plats?

– Hej! För oss är det viktigt att vara på plats i Glasgow av flera anledningar. Att världens länder träffas och diskuterar de globala klimatförändringarna är nödvändigt för att vi ska kunna möta klimatkrisen. COP26 har omnämnts som den “sista bästa chansen” för att rädda klimatet och att delta i protesterna här är en viktig del av att göra klimatfrågan mer synlig i media och i omvärlden. Trycket som protesterna sätter på mötets delegater och våra länders ledare är ett av få verktyg vi vanliga människor har för att påverka vad förhandlingarna landar i.

– Den brittiska klimatrörelsen har gjort ett jättearbete och samlat en bred grupp av organisationer under paraplyet COP26 Coalition. Den globala klimatrörelsen som legat lite i ide sedan pandemins utbrott håller på att vakna upp och det är fantastiskt spännande att vara en del av det! Jag kommer att vara med på en rad olika möten och evenemang som arrangeras av COP26 Coalition. De håller bland annat öppna möten varje kväll som sammanfattar dagens händelser inne i “den blå zonen”, mötesområdet. Men veckans höjdpunkter är på fredag och lördag då det planeras för två stora demonstrationer!

– För Färnebo som skola är resan också ett sätt att komma ut i världen, att hämta inspiration för framtida verksamhet och för att bygga nätverk med människor och organisationer inom sociala rörelser från hela världen. 

Hur är stämningen på plats? Vad kommer du göra under de kommande dagarna?

– Bland de sociala rörelserna här i Glasgow är stämningen väldigt irriterad, både inne på mötet och utanför. Mötet har kallats det sämst tillgängliga och mest exkluderande mötet som FN arrangerat någonsin. Det har varit väldigt krångligt att få ackreditering till mötet, så många av gräsrotsrörelserna har helt enkelt inte kunnat delta. Pandemin spelar såklart också in och att tillgången till vaccin i världen inte varit jämlik. Inne på konferensområdet är det långa köer och andra logistikproblem. Häromdagen rapporterades det om hur en israelisk minister med rullstol vägrats inträde till ett samtal där hon skulle delta.

– Det är givetvis ett stort demokratiproblem: röster från det globala Syd och områden i världen som drabbats hårdast av klimatförändringarna (och som bidragit med minst utsläpp av växthusgaser!) kommer inte till tals på mötet som avgör deras framtid.

– På de alternativa konferensmötena där jag är med, är stämningen i alla fall bättre. Det finns ett enormt engagemang och lust att diskutera och verka för en typ av förändring som inte går att finna på de officiella COP-förhandlingarna. 

På vilket sätt representerar du folkhögskolan på plats på mötet?

– För oss på Färnebo folkhögskola är internationellt samarbete och solidaritet en nyckel till att skapa förändring. Det är viktigt att lyssna till människorna som drabbas av orättvisor, lyfta deras rörelser och stödja deras motstånd och kamper. Men det kräver också att vi har nätverk där vi samarbetar med andra organisationer och människorättsförsvarare runt om i världen. Klimaträttvisa är en av våra profilfrågor och här i Glasgow kan vi knyta band till andra organisationer som arbetar med de frågorna. Just nu kan man också söka en distanskurs som handlar just om den frågan – Klimaträttvisa lokalt och globalt

– Vi håller också på att förbereda en ny resandekurs och att vara på plats här är en del av det arbetet. Den ska starta hösten 2022 i Österfärnebo och målet är att resa runt och besöka sociala rörelser runt om i Europa som arbetar med frågor som rör klimaträttvisa, feminism och antirasism.

Vilka är de viktigaste frågorna du vill vara med och påverka under kommande dagar?

– Det är en mängd avgörande frågor som diskuteras på COP26. Men för mig är det absolut viktigaste att klimatomställningen måste präglas av ett socialt rättviseperspektiv. Att omställningen inte sker på bekostnad av befolkningen i den fattigare delen av världen och att vi lyssnar till urfolken som är de som påverkas mest. Det ska inte heller vara människor på landsbygden eller i städernas förorter som ska betala en oproportioneligt stor kostnad för omställningen. Det är vad de sociala rörelserna här slåss för och anledningen till att man i Glasgow samlar människor från miljörörelsen, från fackföreningsrörelsen, från den antirasistiska rörelsen, från den feministiska rörelsen och från urfolksrörelser med hemvist över hela världen, under samma tak. Det är dessvärre inte perspektiv som diskuteras i någon större utsträckning inne på själva COP-mötet.

För den som inte är på plats men vill bidra; har du några tips på vad man kan göra?

– De största demonstrationerna här kommer att vara fredagens Fridays for Future-strejk och lördagens samlande demonstration som går under namnet Global day of action. Båda går att delta på hemma i Sverige. Den globala aktionsdagen på lördag kommer att äga rum på nära 200 platser i världen. Kolla om det finns något som händer på din hemort!

– Kampen för klimatet är såklart inte något som tar slut efter att mötet i Glasgow är klart. Det finns enormt mycket arbete som behöver göras och vi behöver skapa ett stort tryck underifrån som pressar på makthavare att börja ta ansvar. Om man känner att man vill lära sig mer och ha ett sammanhang där man kan diskutera tillsammans är vår kurs i klimaträttvisa en bra start. Sedan finns det massa organisationer och grupper som arbetar med klimatfrågor, om de kunde få fler medlemmar och engagerade vore det ju fantastiskt! 

– Men jag tror att det är lika viktigt att se till så att vi börjar diskutera klimat- och rättvisefrågor i olika sammanhang. Här i Glasgow har det exempelvis varit fantastiskt inspirerande att höra fackliga företrädare för vårdarbetare, sopgubbar och lärare prata om hur de organiserar sig för klimatet. Att bli aktiv och agera för klimatet kan man göra på så många olika sätt! I Sverige har vi ju ett valår framför oss – tänk om klimatfrågan kunde komma högt upp på dagordningen i valdebatterna?